DEBATT

Bymiljøetaten har nå installert smarte parkeringssensorer på 150 parkeringsplasser for handikappede i Oslo sentrum.
Hvis universell utforming var viktig for Arbeiderpartiet, SV og MDG hadde de tatt inn midlene i sitt budsjettforslag for 2024, mener helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H).

– Det rødgrønne byrådets «satsing» på funksjonshemmede var en politisk snubletråd

Hvis universell utforming var viktig for Arbeiderpartiet, SV og MDG, hadde de tatt inn midler i sitt budsjettforslag, som ble lagt frem i september. Det gjorde de ikke, det bør folk merke seg. Det er lett å være velgjører når noen andre må ta regningen.

Publisert

Oslo kommune skal være universelt utformet innen 2030. Byrådet har sammen med Frp og KrF bevilget 20 millioner kroner i 2024 for å nå målet. Det er en god start.

Byrådet tror på et samfunn som legger til rette for individuell frihet, og universell utforming er nøkkelen til å oppnå dette målet. I forrige bystyreperiode vedtok et tverrpolitisk flertall at Oslo kommune skal bli universelt utformet innen 2030.

Det målet deler byrådet, og styrkingen av budsjettet for 2024 er et viktig skritt på veien.

Universell utforming handler ikke bare om å tilrettelegge for enkelte grupper i samfunnet, men om å skape et inkluderende miljø der alle, uavhengig av funksjonsevne, kan delta fullt ut i samfunnet vårt. Dette er et langsiktig løp, hvor vi må se sektorer i sammenheng og arbeide systematisk.

Snubletråd fra det forrige byrådet

Det stemmer ikke at det lå inne 100 millioner kroner til universell utforming da det forrige byrådet med Arbeiderpartiet, SV og MDG la frem sitt budsjettforslag i høst.

«Satsningen» på universell utforming ble foreslått av det avtroppende byrådet i en budsjettjustering for inneværende år drøyt én uke før de gikk av. På det tidspunktet visste de utmerket godt at forslaget ville bli trukket.

Slike «politiske snubletråder» er en usjarmerende og dessverre nokså vanlig måte å skape trøbbel for sine etterfølgere. Den største taperen er de som får falske forhåpninger om å bli tilgodesett og som blir skuffet når forslaget, som ventet, blir trukket. Ansvaret for det bærer Arbeiderpartiet, SV og MDG.

Hvis universell utforming hadde vært viktig for Arbeiderpartiet, SV og MDG, hadde de tatt inn midlene i sitt budsjettforslag for 2024, som ble lagt frem i september. Det gjorde de ikke, og det bør folk merke seg. Det er lett å være velgjører når noen andre må ta regningen.

Byrådet rydder opp etter Arbeiderpartiet, SV og MDG

I budsjettet vi arvet, gjorde Arbeiderpartiet, SV og MDG opp regning uten vert. Høyre og Venstre-byrådet er opptatt av ansvarlig og realistisk budsjettstyring.

Til sammen er bydelenes budsjettrammer økt med om lag 270 millioner kroner i neste års budsjett, sammenlignet med det forrige byrådets budsjettforslag, inklusiv deres egen tilleggsinnstilling. En del av denne styrkingen er nødvendige justeringer som følge av det forrige byrådets underbudsjettering.

For eksempel økte det forrige byrådet sosialhjelpssatsene uten å bevilge mer penger til å dekke kostnadsøkningene. Hvis vi ikke hadde kompensert bydelene med 160 millioner kroner, ville dette påført bydelene store innsparingskrav og kutt i tjenestene til innbyggerne.

Hvis det forrige byrådets kuttforslag hadde blitt stående, ville det gått utover tjenestetilbudet til innbyggerne. Noen effektiviseringskrav er nødvendig, men vi må kommunisere åpent og ærlig om hva som er byrådets prioriteringer og forventninger. Det gjør det nye byrådet.

Powered by Labrador CMS