DEBATT

Christine Lager Nesje, Distriktsleder Oslo – Kreftforeningen
Christine Lager Nesje er distriktsleder for Kreftforeningen i Oslo.

– God helse og oppfølging – uansett hvor du bor i Oslo

– Når et nytt byråd nå stepper inn, er det med forventninger på helsefeltet fra Kreftforeningen og innbyggerne i byen. Kreftforeningen forventer en rettferdig og god kreftomsorg til alle som trenger det, uavhengig hvor de bor i Oslo.

Publisert

Vi står i en spennende tid når det gjelder kreft og forskning, også for utvikling av norsk helseindustri. 

I Oslo er vi så heldige å ha et stort og ambisiøst miljø. Ved Radiumhospitalet finner vi innovasjonsparken Oslo Cancer Cluster, som har visjon om å skape ett av Europas ledende miljø for utdanning, forskning og næringsliv innen kreft. Her utvikles ny kreftbehandling og diagnostikk – til det beste for kreftpasienter i Norge og resten av verden. 

At dette skjer akkurat i byen vår, er vi utrolig stolte over. Derfor er vi veldig glad for at dette viktige arbeidet satses på, og er høyt oppe på agendaen for det nye byrådet. 

Vi ser frem til en etter etterlengtet utvidelse av innovasjonsparken, som vil føre til mer forskning slik at enda flere vil overleve kreft og leve gode liv i etterkant.

Oppmøte blant de dårligste i landet

Det nye byrådet ønsker også at helsetilbudet for kvinner i Oslo styrkes, og ønsker å øke andelen som deltar i screeningprogrammene. I Norge har vi offentlige screeningprogram for brystkreft, livmorhalskreft og tarmkreft – som har til hensikt å avdekke celleforandringer i et tidlig stadium. Ved å oppdage kreft tidlig, er disse undersøkelsene med på å redde liv. 

Tall fra Kreftregisteret viser at det offentlige Mammografiprogrammet redder rundt hundre liv i året. Oslo er blant de dårligste i landet på oppmøte. Bare 65 prosent av kvinner i Oslo velger å møte opp til screeningundersøkelse. 

For dem i hovedstaden som i tillegg er født i Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa, er oppmøtet i Mammografiprogrammet så lavt som under 40 prosent. 

Tilsvarende tall ser vi på deltagelse til livmorhalsscreening. Dette bekymrer Kreftforeningen. At det nye byrådet vil jobbe for å sikre at helsetilbud når ut til minoritetskvinner – og at flere deltar i screeningprogrammer, er noe vi applauderer.

Gode overganger i bydelene

Om du er bosatt på Grorud eller Frogner skal ikke ha noe å si for hvilken kreftomsorg du får. Kreftforeningen mener det bør være en selvfølge at kreftrammede opplever en god overgang fra sykehus til bydelen, får tilbud om støtte fra noen med god kreftkompetanse, samt et rehabiliteringstilbud som er tilpasset den enkeltes behov – uansett hvor man bor. 

En pasientundersøkelse Kreftforeningen nylig gjorde, avdekker at bare én av fem er fornøyd med overgangen fra sykehus til oppfølging i kommunen.

Dette arbeidet må styrkes for å sikre at alle kreftpasienter får den samme oppfølgingen, uansett hvilken bydel man bor i. Kreftforeningen er derfor fornøyde med at det nye byrådet har satt seg som mål å sikre et godt samarbeid og tydeligere roller og ansvar i denne overgangen. 

Vi heier på alle gode tiltak som kommer dagens og fremtidens kreftpasienter til gode, og vet at tilrettelegging for god helse og oppfølging er viktig for Oslos innbyggere. Vi ønsker det nye byrådet lykke til, og lover at Kreftforeningen skal være en god samarbeidspartner, samtidig som vi vil fortsette å fremme kreftpasienter og pårørendes stemmer.

Powered by Labrador CMS