– Lungekreft henger ofte, men ikke alltid sammen med røyking, understreker distriktsleder Christine Lager Nesje ved Kreftforeningens distriktskontor i Oslo.
– Lungekreft henger ofte, men ikke alltid sammen med røyking, understreker distriktsleder Christine Lager Nesje ved Kreftforeningens distriktskontor i Oslo.

Ulike krefttyper dominerer øst og vest i Oslo: – Markante forskjeller mellom de ulike bydelene

Risikoen for lungekreft er høyere i bydelen Grorud enn i Vestre Aker for både kvinner og menn, mens en annen krefttype er tydelig mer fremtredende på vestkanten enn østkanten. En rapport viser store ulikheter i kreftdiagnosene fra bydel til bydel.

Publisert

– Det vi ser, er et etablert mønster over lang tid med akser mellom øst og vest i byen. Tallene viser ofte markante forskjeller mellom de ulike bydelene, sier distriktsleder Christine Lager Nesje ved Kreftforeningens distriktskontor i Oslo til NTB.

Hun sier at det er flere faktorer som kan spille inn. Deriblant sosioøkonomisk livssituasjon og ulik helse, men også eksponering og livsstilsrelaterte valg.

– Lungekreft henger ofte, men ikke alltid sammen med røyking, sier Nesje.

en solbrent jente
Mer tid til ferie i varmere strøk og soling kan være en medvirkende faktor til at flere på vestkanten enn på østkanten får hudkreft, ifølge Kreftforeningens distriktskontor i Oslo.

Det er høyere forekomst av melanom, eller hudkreft, på vestkanten enn på østkanten.

– Dette tror vi henger sammen med sosioøkonomiske skillelinjer. Årsaker kan være at menneskene som bor der i snitt har bedre råd til utenlandsreiser, eller har mer fritid hvor de kan sole seg og utsettes for bråsoling, utdyper Nesje.

Samtidig er det også større fare for at kvinner i bydelene Vestre Aker, Frogner og St. Hanshaugen får brystkreft enn blant kvinner i bydelene Grorud, Stovner og Alna.

– Kompetansen må økes

Nesje roser Oslo kommune for å iverksette en strategi for å utjevne sosiale forskjeller i de ulike bydelene via folkehelsestrategien. Samtidig sier hun at Kreftforeningen mener det går for sent.

– Vi er dessverre ikke overrasket over disse ulikhetene vi ser. Trendene har vedvart over mange år. Vi er utålmodige og vil ha en endring. Dessverre tror vi ikke at det har blitt satt inn nok tiltak for å gjøre noe med årsakene til at vi får disse forskjellene og heller ikke en god nok oppfølging av de ulike behovene som kommer.

Høyere forventet levealder i vest

Nesje trekker fram at rapporter tidligere har vist at forskjellen på den forventede levealderen fra øst til vest er på seks år fra indre østkant til ytre vestkant i Oslo.

– Vi mener bydelene bør styrkes i deres jobb. Ofte er utdanning en nøkkel. Mennesker med lavere utdanning får kreftdiagnose påvist på senere tidspunkt når den er vanskeligere å kurere. Helsekompetansen må økes, og en styrket lokal kreftomsorg er nødvendig, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS