DEBATT

Øystein Aurlien, Youngstorget
– Også bymiljøetaten etterlyser nå politisk vilje til å satse på Youngstorget, Norges viktigste demokratiske byrom, poengterer Øystein Aurlien.

– Det er lenge igjen til et Halleluja for Youngstorget

At bymiljøeaten skal bytte ut skilter, skaffe nye bymøbler og plukke søppel skulle egentlig bare mangle? Men fortsatt kan store telt få dominere Norges viktigste demokratiske byrom i inntil fire uker, bortsett fra om sommeren.

Publisert

Jeg leser i VårtOslo en sak der bymiljøetatens forslag til nye retningslinjer for Youngstorget presenteres. Det presenteres som en «gla’sak». Innehaveren av spisestedet Fyret, Kaja Tinderholt, sier «Amen», men er det et Amen?

Jeg sier «Amen» til at det endelig skjer noe, men tror det fortsatt er lenge igjen til vi kan rope «Halleluja»! 

Det er flott at det nå strammes inn noe på hvordan store telt kan dominere Youngstorget. Det er også flott at bymiljøeaten skal bytte ut skiltene, skaffe nye bymøbler og plukke søppel. Men, akkurat det skulle egentlig bare mangle?

Og fortsatt kan store telt få dominere Norges viktigste demokratiske byrom i inntil fire uker, bortsett fra om sommeren.

Evner ikke dette alene

Det interessante er samtidig at bymiljøetaten selv etterlyser en politisk bestilling, for både visjoner, ambisjoner og vilje til å satse på Youngstorget. Etaten selv ønsker altså i stor grad å oppfylle de strategiene vi har foreslått.

Men, det blir da feil når saken fremstilles i VårtOslo som at de nye retningslinjene er målet, at det er et «Amen». 

Dette understreker samtidig mine poeng fra forrige artikkel i VårtOslo, om at Oslo kommune mangler en byromsstrategi og at kommunen ikke evner å få til dette alene.

Vi har en bønn

Det er prisverdig at bymiljøetaten etterlyser politisk vilje. Det er også prisverdig at etaten i stor grad også etterlyser det samme som alle andre har sagt lenge og ønsker seg for Norges viktigste demokratiske byrom: At det satses!

Da trenger både bymiljøetaten og andre etater og bydeler bedre verktøy og tydeligere politiske signaler på hvordan de skal jobbe fremover.

Torginitiativet presenterte for ett år siden, for bystyrets samferdsels- og miljøutvalg, å gjennomføre en pilot for Youngstorget, for å teste ut de syv strategiene alle i praksis stiller seg bak. Vi hørte ikke noe tilbake. Forslaget står seg fortsatt. 

Det er ikke et «Amen» ennå for Youngstorget. Vi har en bønn om mer.

Powered by Labrador CMS