Kaja Tinderholt, telt på Youngstorget
Innehaver av spisestedet Fyret på Youngstorget, Kaja Tinderholt, gleder seg over at det blir slutt på at partytelt kaprer torget i måneder av gangen.

Strammer inn reglene for øltelt og fotballtelt på Youngstorget: – Amen for det

– Amen. Dette er veldig positivt, sier Kaja Tinderholt, innehaver av spisestedet Fyret beliggende i balustraden på Youngstorget. – Men jeg etterlyser at noen fra bymiljøetaten kommer og kontrollerer at retningslinjene blir fulgt opp. Du kan ikke ta det for god fisk.

Publisert

Nylig la bymiljøetaten frem en plan: «Nye tiltak for bruk og utvikling av Youngstorget». Her går det frem at festarrangører med store telt, som Viva Bavaria og Fotballfesten, vil møte strengere regler ved arrangementer på Youngstorget.

– Vi er opptatt av at dagens arrangementsstrategi ikke gir rom for å prioritere arrangementer på innhold eller hvem som står som arrangør. Vi avhenger av en politisk beslutning for å komme i mål her, sier bymiljøetaten.

Kommunen må derfor fortsette å leie ut med dagens praksis, altså «først til mølla».

«Et demokratisk torg»

Likevel har bymiljøetaten laget et sett med nye retningslinjer, som strammer i dagens praksis. Målet er at Youngstorget blir et levende, attraktivt og åpent torg.

«Vi ønsker å bidra aktivt til aktører som kan skape nye aktiviteter og arrangementer på torget som bygger opp under identiteten et åpent, demokratisk torg. Bymiljøetaten skal derfor ha en langt mer aktiv rolle i å invitere arrangører inn.»

«Tiltakene våre skal forsterke Youngstorgets historiske identitet som det demokratiske torget», slår bymiljøetaten fast Youngstorget-planen. Bymiljøetaten beskriver også retningslinjene som et verktøy for å sikre bedre kontakt med naboer og torget.

– Det renner over av søppel

Det skal fortsatt være store arrangementer på torget, men i mindre omfang, med kortere varighet og med karantenetid og håndtering av støy.

– Amen. Dette er veldig positivt, sier Kaja Tinderholt, innehaver av spisestedet Fyret beliggende i balustraden. – Men det er langt igjen til halleluja.

– Jeg er glad for at det kommer nye retningslinjer, men det skulle bare mangle. Vi som driver i basarbygget og rundt torget har mast i årevis på at noen skal ta tak. Det renner fremdeles over av søppel, sneiper og sprøyter. Benker har stått strødd og biler har parkert her og der.

Tinderholt etterlyser også regler for høyden på teltet.

– I tillegg etterlyser jeg at noen fra bymiljøetaten kommer og kontrollerer at retningslinjene blir fulgt opp. Du kan ikke ta det for god fisk arrangører følger disse reglene, mener hun.

– Hvem skal for eksempel følge opp om volumet på musikken ikke er for høyt? Jeg har vært gjennom i så mange år at jeg tør ikke stole på at det skjer, med mindre noen kontrollerer det.

Nye retningslinjer

Konkret vil bymiljøetaten:

• Begrense større arrangementer til fire ukers varighet, inkludert opp- og nedrigg. og innføre en karantenetid som er like lang som arrangementets varighet.

• I perioden mai-august tillates ikke store telt eller konstruksjoner med lukkede vegger.

• Lukkede arrangement for private grupper er ikke tillatt.

• Stille tydeligere krav om begrensning av støy. De krever at arrangørene har en strategi for å redusere effekten av høy lyd.

• I tillegg er det stilt krav om siktlinjer, gangakser og frie soner på torget, i tillegg til strengere krav til utforming av telt og konstruksjoner.

• Arrangementer kan ikke plasseres nærmere enn ti meter fra fasaden til basarbygget.

• Arrangementer på Youngstorget har i dag kun ett-årige kontrakter. Frem til vi har fått testet ut de nye retningslinjene vil vi ikke inngå lengre kontrakter.

Powered by Labrador CMS