Det har til nå vært nedsatt hastighet og redusert fremkommelighet på E18 mellom Sjølystlokket og Bygdøylokket.

Om to uker er den mest omfattende fasen av arbeidet langs E18 over

Oppgraderingen av Sjølystlokket og Bygdøylokket på E18 pågår for fullt, og nå blir det straks litt bedre for trafikantene.

Publisert

Gjennom sommeren har arbeidene med å oppgradere tunnellokkene på Sjølyst og Bygdøy pågått. Dette har hatt stor påvirkning på E18-trafikken, der det siden juli også kun har gått ett felt i hver retning mellom Sjølystlokket og Bygdøylokket.

Nå sier Statens Vegvesen at de aller fleste arbeidene i Bygdøylokket vil være gjennomført innen september. 

– Om to uker er vi ferdig med den mest omfattende fasen av prosjektet. Da åpner vi to felt i hver retning på E18. Fremkommeligheten og trafikkavviklingen vil bli vesentlig bedre enn dagens situasjon, men fortsatt vil det være noe redusert fremkommelighet frem til slutten av oktober, sier teknisk byggeleder i Statens VegvesenHanne B. Haldorsen, i en pressemelding.

Resterende arbeider skal utføres på natt.

Når kulvertarbeidene er ferdig, åpnes det for trafikk i to felt i hver retning gjennom begge lokk. Da begynner den siste fasen, der det arbeides under søndre vegg til Sjølystlokket og ut i dagsonen mot Oslofjorden.

Haldorsen vil berømme trafikantene for måten de har opptrådt så langt i prosjektområdet. 

– Noe småtteri er det alltid, men i stor grad har trafikantene vært svært tålmodige. Fram til neste trafikkomlegging anbefaler vi alle om å finne andre reisemetoder som kollektivtransport, sykkel eller gang, evt. velge skiltet omkjøring om Ring 3.

Powered by Labrador CMS