DEBATT

Politiet på plass ved Grønland T-banestasjon etter at det ble løsnet skudd 13. juni i år.

- Politiet løser ikke kriminaliteten på Grønland alene. Her er 17 punkter vi i bydelen allerede gjør

— Politiet rapporterer at det ikke er flere unge i bydel Gamle Oslo som er involvert i kriminalitet nå enn tidligere. Heller motsatt. Imidlertid er det noen få som dessverre er blitt ganske tungt involvert.

Publisert

Det er mye oppmerksomhet om situasjonen på Vaterland og Grønland nå. Det trenger vi, det er bra. 

Alle vi som i lengre tid har har engasjert oss i å gjøre noe med situasjonen her, skal selvsagt bare være glade for alle som vil være med å finne konstruktive og langsiktige løsninger på utfordringene sammen med oss.

— Noen få er tungt involvert

Som folkevalgt representant på vegne av folk i Gamle Oslo, synes jeg samtidig at det også er viktig å minne om at det egentlig er veldig få av ungdommene som bor i Gamle Oslo som er involvert i kriminaliteten som skjer her. 

Politiet rapporterer at det ikke flere av de unge i bydelen som er involvert i kriminalitet nå enn tidligere. Heller motsatt. Imidlertid er det noen få som dessverre er blitt ganske tungt involvert i ganske alvorlig aktivitet. 

I disse tilfellene, der det har kommet så langt, kan det være at den eneste utveien både for den enkelte og for lokalsamfunnet er politiintervensjon og straffereaksjoner. 

For eksempel er det gode eksempler på at ungdomsfengsel blir en reell ny sjanse for en del ungdom som har kommet langt utpå. 

— Flere stikkvåpen og rusmidler i omløp

Flere fullfører for eksempel skolegang, noe som de ikke på andre måter hadde fått til. Og de får nok fysisk og mental avstand til de negative omgivelsene til at det kan bli mulig å velge andre veier i livet. 

Jeg snakker dessuten med mange foreldre, kanskje særlig ved Vahl skole, som er bekymret for at deres barn kan bli utsatt for vold og eksponert for negativ innflytelse, og det er flere stikkvåpen i og rusmidler i omløp nå. 

Da trengs det også en politiinnsats. Derfor har vi i Arbeiderpartiet blant annet jobba for å få nærpolitiposten på Tøyen, som særlig skal drive tillitsbyggende og dialogretta arbeid i nabolaget der. 

Og vi er glade for at vi skal få en liknende innsats på Grønland, selv om politiarbeidet her også vil måtte ha en litt annen karakter og innretning.

— Vi må forsterke positive fellesskap

Det er vesentlig at politiet sier at de skal forsterke innsatsen for å inndra mer verdier og gjenstander skaffet gjennom narkotikarelatert vinningskriminalitet.

Det er viktig for å redusere pull-faktorer som gjør at kriminalitet framstår som en lettvint måte å oppnå materielle goder i fravær av andre gode alternativer.

Men det er ikke politiinnsats som kan løse disse utfordringene alene. Det er de underliggende strukturelle årsakene til kriminaliteten og den uønska asosiale atferden vi må gripe fatt i. 

Vi må forsterke de positive fellesskapene rundt alle ungdommene våre, vi må styrke familiene, vi må gjøre mer i boligpolitikken for å styrke bo- og oppvekstmiljøene, og vi må få flere inn i arbeid og redusere fattigdommen. 

Her er det vi gjør i bydel Gamle Oslo:

I bydelen gjør vi allerede ganske mye retta inn mot dette. Mye av det vet vi at har positiv effektiv, og at det blir verdsatt av folk som bor her. Blant annet gjør vi følgende:

1. Vi har styrket Utekontakten med mer ressurser og faste ansettelser.

2. Vi samarbeider og støtter Bydelsmødre som nå er etablert med egen forening i bydelen. 

3. Vi er den bydelen i hele Oslo som har satsa tyngst på og tilbyr flest sommer- og deltidsjobber til ungdom (Nå mer enn 700 ungdomsjobber i året, flere enn noen annen bydel).

4. Vi har innført gratis skolemat på Vahl og Tøyen barneskole.

5. Vi har etablert en nærmiljøkoordinator på Vahl skole.

6. Vi tilbyr ekstra svømmeundervisning på AKS ved Vahl skole.

7. Vi dekker kostnaden for en fritidsaktivitet for barn og unge i bydelen, sånn at alle skal ha tilgang til det.

8. Vi har utvida åpningstidene på fritidsklubbene våre.

9. Vi bevilger årlig betydelige midler til initiativer og prosjekter i regi av den lokale frivilligheten.

10. Vi har dessuten etablert fem flerårige partnerskapsavtaler mellom bydelrn og noen større aktører innen idrett øen og frivilligheten, for å sikre mer stabilitet, sammenheng og langsiktighet i tilbudene som retter seg mot våre barn og unge.

11. Vi har rusta opp, eller er i gang med å ruste opp, utearealene på fem av de mest sentrumsnære og levekårsutsatte barnehagene våre, og vi har styrka språkkompetansen.

12. Vi bevilger ekstra midler til tiltak for øke andelen barn som behynner og går i barnehage.

13. Vi ruster opp parker og utarealer gjennom programplanen for Områdeløft og bydelens Parkplan, blant annet Rudolf Nilsens plass og uterommet utenfor Breigata 3-5-7.

14. Vi har gjennomført tiltak mot den altfor store duebestanden i Urtehagen.

15. Vi har innført trivselsvektere i området utenfor Fyrlyset og Urtehagen.

16. Vi har sagt nei til å skrote leilighetsnormen.

17. Og vi er veldig for de endringene byrådet nå har foreslått i tildelingsforskriften for kommunale boliger, blant annet økt minimumslengde på kontrakter for familier med barn i skolepliktig alder (7+5 år), at inntektene til ungdom (opptil 20 år) ikke skal telle med når nivå på bostøtte skal utregnes, og økt bostøtte (den nye Oslobostøtta).

— Må ikke gi opp Super-Grønland

Også framover bør mye handle om å bygge på, forsterke og utvide disse tiltakene. I tillegg må vi IKKE gå bort fra visjonen om SuperGrønland på Vaterland. Men derimot ta det helhetlige krafttaket som skal til for at visjonen virkeliggjøres en gang for alle. 

For dette er utemiljøet til mange barn og unge. Det er her de vokser opp. 

Da kan vi ikke gi opp ideen om et aktivitetsområde særlig for barnefamilier og ungdom bare fordi det er litt krevende å få til. Ulike offentlige instanser må makte å trekke i samme retning, og sammen med lokale krefter og frivillighet, omkringliggende sameier, borettslag og innbyggerforeninger. 

«We choose to go the moon - not because it is easy, but because it is hard».

Powered by Labrador CMS