Kriminalomsorgen vil se om det går an å utsette stengingen av Bredtveit fengsel.

Kriminalomsorgen vil utsette stengingen av Bredtveit fengsel

Statsbygg vil stenge fengselet på Bredtvet midlertidig. Kriminalomsorgen ønsker å vente.

Publisert

– Det er viktig med en forsvarlig flytting av de innsatte og ansatte. Vi vil se på hvilke tiltak vi kan gjøre for at det blir forsvarlig å ha drift på Bredtveit en tid til, sier regiondirektør i Kriminalomsorgen, Stig Meisler Storvik, til NRK.

Statsbygg vil stenge Bredtveit midlertidig på grunn av bekymring for brannsikkerheten.

Den midlertidige stengningen ble besluttet på tirsdag i et møte mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Kriminalomsorgsdirektoratet, Kriminalomsorgen region øst og Statsbygg.

Statsbygg er eier av bygningsmassen, og basert på en brannteknisk gjennomgang konkluderer de med at bygningsmassen er i svært dårlig stand. De er særlig bekymret for brannsikkerheten.

«Fengselet vil bli stengt så snart de innsatte er ivaretatt i egnede fengsler», skrev Kriminalomsorgsdirektoratet i en pressemelding tidligere denne uken.

Kriminalomsorgen er nå i gang med å lage en rapport for å finne ut hva som må til for å utsette flyttingen. Storvik sier at man ikke kan flytte et fengsel over natten.

Powered by Labrador CMS