Vårrengjøring gjøres om kvelden og natten når trafikken er lav og ikke berører så mange trafikanter. Foto: Vaktmesterkompaniet AS
Vårrengjøring på statlige veier i Oslo gjøres om kvelden og natten når trafikken er lav og ikke berører så mange trafikanter.

Større veier i Oslo blir tidvis stengt på kvelds- og nattestid i over en måned

Snøfallet denne uka skapte krøll for kommunens oppstart av gaterengjøring. Men Statens vegvesen venter til starten av den kommende uka. Fra da av blir byens større veier samt inn- og utfartsårer tidvis stengt til midten av mai.

Publisert

Vårrengjøring av en rekke kommunale veier og gater måtte skyves på da det kom snø i Oslo mot slutten av uken. Men starter opp igjen for fullt nå.

Det betyr at du må passe på hvor du parkerer bilen din i ukene fremover.

Hvert år taues det mange biler i forbindelse med vårrengjøringen. Parkerer du på offentlig grunn har du plikt til å sjekke om det har kommet opp nye skilter minst én gang i døgnet.

- Tryggere å jobbe på natta

- Dessverre opplever vi hvert eneste år at det blir forsinkelser i vårrengjøringen. Som oftest skyldes det mange feilparkerte biler, sier Joakim Hjertum i bymiljøetaten.

På de statlige veiene er det derimot liten fare for borttauing under vårrengjøring. Der eksisterer ikke gateparkering. 

Til gjengjeld må du være oppmerksom på at mange av de statlige strekningene som vårrengjøres blir stengt i perioder på sen kveld- og nattestid.

- Vår driftsentreprenør jobber om kvelden og natta når trafikken er lav og ikke berører så mange trafikanter. Da er det også tryggere for mannskapene å jobbe på vegene, sier Petter Looy Nielsen i Statens vegvesen.

Han ber trafikantene ta hensyn til nattarbeiderne, kjøre forsiktig, respektere sperringer og pålegg fra vakter som er utplassert i kryss, samt følge skiltede omkjøringsruter.

- Viktig for luftkvaliteten

Rengjøringsarbeidet av statlige veier starter i hovedsak ved 22-tiden om kvelden og skal være ferdig innen klokken 6 morgenen etter. 

Statens vegvesen opplyser at de fleste strekninger og veier blir helt stengt, mens andre blir renholdt mens trafikken passerer. Omkjøringsruter blir skiltet.

Gang- og sykkelvegene langs riks- og europavegene blir rengjort på dagtid.

Det er Vaktmesterkompaniet som på vegne av vegvesenet har hovedansvaret for å gjennomføre vårrengjøringa på riks- og europaveiene i Oslo.

Ferdig før 17. mai

- De «støvsuger», feier og spyler veibane, gang- og sykkelveier, fortau, rekkverk, skilt, leskur og signalanlegg. Med andre ord hele riksveinettet og alle installasjonene langs veien, forklarer Petter Looy Nielsen.

- Vårrengjøringa er viktig for å fjerne veistøvet, og bidrar til både bedre luftkvalitet og trafikksikkerhet, sier byggelederen i Statens vegvesen.

Planen er å være ferdig med all vårrengjøring av veiene innen 17. mai. Dersom du vil ha oversikt over når ulike strekninger stenges, kan du klikke deg inn HER.

Powered by Labrador CMS