DEBATT

Finansministeren Trygve Slagsvold Vedum og samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård ved taxiholdeplassen utenfor Oslo S. Og Jonas Lefebure
- Jeg hadde håpt at drosjeutvalget fikk tid til å fullføre sin mandat før regjeringen faktisk bestemmer seg for store endringer i lovverket. Men slik ble det ikke, sier Jonas Lefebure, public policy manager hos Bolt.

– Det er på tide at Oslos drosjer moderniseres og digitaliseres

Denne uken kom regjeringens lovforslag for drosjeløyvehavere. Her trengs en skikkelig modernisering. Særlig viktig er dette i Oslo hvor en høy andel av borgerne ønsker at ny teknologi skal tas i bruk.

Publisert

Da regjeringen satte ned Drosjeutvalget i mai 2022, var det håp om at samferdselsdepartementet skulle innføre objektive krav for en bedre drosjenæring. Utvalgets mandat for en helhetlig vurdering av drosjenæringen ble dessverre brukt som et politisk verktøy. 

Vi har sett gjennom årene 2022 og 2023 at Arbeiderpartiet blir presset av Senterpartiet og Sosialistisk Venstre til å innføre tiltak som ikke bare er i strid med EØS-avtalen. Tiltakene gjør det også vanskeligere å bli drosjesjåfør. 

Gjør det vanskeligere

Først kom garantikrav på 5000 euro (ca. 57.000 kr) for det første løyvet og 2500 euro for påfølgende løyve, noe som legger enda mer press på løyvehavere i en allerede sårbar økonomi. Så kom fagkompetansekravet for alle som søker på løyve. 

Dagens lovproposisjon om en drosjesentraltilknyntingsplikt kommer i tillegg til en lang liste av innstramminger som gjør det enda dyrere og utfordrende å bli en drosjesjåfør. 

Man kunne håpe at drosjeutvalget hadde fått tid til å fullføre sin mandat før regjeringen faktisk bestemmer seg for store endringer i lovverket. Men slik ble det ikke.

Budsjettforliket mellom Ap/Sp og SV fra november 2022 ødela Drosjeutvalgets mulighet til å gi gode faglige innspill til en moderne og trygg drosjenæring og krever at regjeringen strammer inn utover det som er lovlig etter EØS-avtalen. 

Regjeringen har bestemt seg for å legge enda mer press på næringen. Lovproposisjonen som ble lagt frem i dag er resultatet av politisk press fra SV og Sp mot Arbeiderpartiet som tradisjonelt har vært lojal til våre EØS-forpliktelser. 

Vi har løsningen for makspris

Av politiske beslutninger vil vi heller trekke frem budsjettforliket fra desember 2023 om makspris på drosjereiser. Bolt har løsningen for dette; En fastpris som er kommunisert på forhånd til kunden før bestillingen godkjennes av kunden, gjennom Bolt-appen. 

Og her ligger den underliggende problemstillingen: om samferdselsdepartementet faktisk kan se på en moderne drosjenæring som løsningen, og ikke som en trussel, kan det være til kundenes fordel. 

Våre sjåfører har god inntjening fordi de kjører mer effektivt når de først er på jobb. Det er også fullt mulig å kontrollere om de gjør sine plikter overfor skattemyndighetene. 

Om løyvehaverne rapporterer det de skal, kan dette enkelt kontrolleres mot opplysningene vi melder inn. Om skatteetaten trenger mer informasjon, ser vi gjerne på ytterligere samarbeid.

Bruker ikke teknologi for å forbedre tjenestene

Med sentraltilknytningsplikten ønsker regjeringen å sørge for at alle bruker taksameter. Dette går imot århundrets trenden om å bruke teknologien med mål om å forbedre en tjeneste. 

Teknologiske fremskritt i drosjenæringen har gjort det stadig mer fordelaktig for løyvehavere og drosjesjåfører å sømløst bytte mellom ulike plattformer og drosjeselskaper. 

Mobilitetsplattformer som Bolt er svaret på ønsket fra drosjesjåfører om å tilpasse seg effektivt til markedsforholdene og ønske fra kunder om å bruke et fleksibelt og forutsigbart drosjetilbud. 

Spesielt viktig i Oslo

Det har spesielt betydning i Oslo, som har sett største forandring siden drosjereformen. Studier viser at Oslo-borgere er mest opptatt av å bruke teknologi i transportsektoren. 

61 prosent av oslofolk mener at transporttilbudet bør være forbedret med ny teknologi, noe som er langt foran andre områder i hverdagen. 

Det er på høy tid å innføre et teknologinøytralt taksameter som både sjåfører og kunder enkelt kan forholde seg til. 

Drosjenæringen må moderniseres

Dessverre er det akkurat det lovproposisjonen prøver å stoppe. Et krav om tilknytning til drosjesentral vil påføre en unødvendig byrde og hindre løyvehavers operasjonelle frihet. 

Det er nå på tide å innse at drosjenæringen også skal moderniseres og digitaliseres, slik at den best kan svare på samfunnets ønske om et rimelig, fleksibelt og moderne transporttilbud. 

Nygård, vi håper du også skjønner at det er på tide å modernisere og digitalisere bransjen!

Powered by Labrador CMS