Statsforvalteren i Oslo og Viken sier nei til å gjøre barnehagen på Torshovtoppen til leiligheter.
Statsforvalteren i Oslo og Viken sier nei til å gjøre barnehagen på Torshovtoppen til leiligheter.

Statsforvalteren sier nei til boliger på Torshovtoppen

Bastia eiendoms planer om å gjøre barnehagen på Torshovtoppen om til leiligheter stoppes av Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Publisert

Bastia eiendom har siden høsten 2020 ønsket å bygge boliger på Torshovtoppen. Utbygerens planer har møtt sterk motstand i lokalmiljøet, og nå har Statsforvalteren i Oslo og Viken, ifølge Sagene Avis, sagt nei til planene etter at de ha avslått utbyggers klage på avslaget til prosjektet fra plan- og bygningsetaten.

— Eiendommen er regulert til offentlig formål, og kan kun benyttes i tråd med dette, skriver Statsforvalteren i vedtaket.

Ville gjøre barnehage om til leiligheter

Utgangspunktet for søknaden fra eiendomsselskapet var at de ville gjøre en barnehage i Vossegata 35 på Torshovtoppen om fra barnehage til 35 leiligheter. De ba også om at bygget ble omregulert fra bruk til offentlige formål til leiligheter.

I utgangspunktet var plan- og bygningsetaten skeptiske til forslaget, og pekte blant annet på at en omregulering av eiendommen ville være i strid med gjeldende regulering i området. Videre pekte kommunen på at bygget og området er vernet av byantikvaren.

Det er dette de nå har fått medhold i hos Statsforvalteren.

— Truer historiske og kulturelle kvaliteter

— Vi er enig med PBE om at en bruksendring av kun deler av det gamle skoleanlegget vil gjøre det vanskeligere å sikre en helhetlig bevaring av eiendommens historiske og kulturelle kvaliteter. Vi vurderer på den bakgrunn at omsøkt tiltak vanskeliggjør realiseringen av arealformålet, heter det i avslaget på klagen.

Powered by Labrador CMS