DEBATT

– Vi skal ikke gå baklengs inn i fremtiden. Ikke i Norge og ikke i Groruddalen, sier Kjersti Opstad i denne kommentaren.

– Barnehagen gjør ingen skeiv

– I bydel Grorud har 100 foreldre skrevet under på en underskriftskampanje mot pridefeiring i barnehagene. De sier at de vil ta barna sine ut av barnehagen for å hindre dem i å delta i Pride. Det gjør meg sinna!

Publisert

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg vokste opp i et Norge der skeive ikke hadde plass. Jeg vokste opp i et Norge hvor det å være åpen homofil betydde å ikke være en del av samfunnet, ikke på ekte. I alle fall ikke på bygda.

Jeg vokste opp i et Norge hvor skeive familier ikke eksisterte, hvor transfolk ble hånet og homoer utstøtt.

– Skeive var der hele tiden

Det var ikke et bedre Norge. Det var et Norge som både var fattigere og som bar på stor lidelse.

For det er ikke slik at skeive først dukka opp etter at samfunnet ble åpnere. Skeive var der hele tiden de.

 I et samfunn hvor hetroidealet var det eneste idealet, så fantes det fortsatt skeive.

– Skeive er!

Skeive har alltid eksistert. I alle samfunn, i alle kulturer, i alle religioner og til alle tider. 

Skeive er! Og at skeive er, er ikke et problem. Det er dine ideologier og fantasier om et samfunn uten dem som skaper problemer.

Skeive er! Og å undertrykke dem, gjemme dem og late som om de ikke eksisterer gir ikke et bedre samfunn. Ikke for deg, og ikke for dine barn. 

Skeive er! Skeive barn også. Og å gi skeive rom til å være gir ikke flere skeive. Men det kan gi mot og stolthet til å være den du er.

Ingen blir skadet av et prideflagg i en skolegård eller i en barnehage. Men noen blir skadet om det ikke er der. Noen blir skadet av at deres identitet blir forsøkt visket ut. 

Noen blir skadet av at deres familieform ikke får plass. Av at de blir forsøkt gjemt vekk og skjøvet bort.

– Å gå baklengs inn i fremtiden

Og vi skal ikke gå baklengs inn i fremtiden. Ikke i Norge og ikke i Groruddalen. Det er ikke det mangfold handler om og det finnes inget mangfold uten at skeive har sin selvfølgelige plass i det. 

At foreldrene bruker Groruddalens mangfoldige bakgrunn som unnskyldning for sine standpunkter her er uholdbart. Holdningene de viser er ikke holdninger som stammer fra mangfold og ulike kulturer. 

Dette er holdninger som for noen år tilbake også var ledende i vårt samfunn. Det er holdninger vi har kjempet mot fordi disse holdningene skadet ekte mennesker. Vi valgte å kjempe for mangfoldet. For at hvert eneste barn skal kunne kjenne stolthet av den de er.

Også i Groruddalen. Faktisk kanskje spesielt her. Fordi stolthet av hvem du er også innebærer stolthet av egen bakgrunn, uavhengig av hva den måtte inneholde av bindestreker og ulike identiteter. Mangfold er for alle!

– Skeivhet er ikke smittsomt

Det finnes bare en regel her. Og den er ufravikelig. Det rommet du skal ha til å kunne leve her, i stolthet av og trygghet i den du er, er også det rommet du må gi til andre. Slik at de også kan være stolte av den de er. 

Og en ting er sikkert uansett hvem du er, om dine barn skulle vokse opp skeive, så er ikke det fordi de feira Pride i barnehagen. Skeivhet er ikke smittsomt. Eller farlig!

Men om dine barn likevel skulle vise seg å være skeive så kan det at de har feira PRIDE i barnehagen gjøre det livet litt enklere for dem. Gi dem et håp om at det likevel kan være greit å være den de uansett er… Selv med foreldre som vil påføre dem skade. 

Og holdninger som dette vil påføre skeive skade. Det vet vi. Bare spør de mange som har levd med konsekvensene av at skeive ikke fikk plass, med foreldre som ikke aksepterte den de var. Det skadet dem, men det gjorde dem aldri mindre skeiv.

Motarbeid diskriminering. Frem nestekjærlighet, likeverd og likestilling

Og hva er det dere protesterer mot? Hva er PRIDEfeiring i barnehagen? Hva er det de feirer og lærer? Egentlig?

"Rammeplanen sier at barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.

Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn. Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og likestilling."

Og der jeg i de fleste settinger er for et samfunn med mye mindre skam, så synes jeg foreldre som vil nekte sine barn å delta på dette bør skamme seg! Å feire PRIDE i barnehagen betyr nemlig ikke å lære inngående om seksualitet eller annet du mener dine barn er for unge til å lære. 

Å feire Pride i barnehagen betyr å skape rom og trygghet for alle barn. Også for barn som er skeive eller lever i regnbuefamilier. Det er verdier som vil gjøre samfunnet vårt til et bedre samfunn. For oss alle!

Lenge leve regnbuen! Og god Pride!

Powered by Labrador CMS