Striden fortsetter på Torshovtoppen. Eier Bastia Eiendom har fått nei til sine planer så langt, men har sendt inn en ny søknad og plan for området. I mellomtiden pågår det arbeid på i bygningene.
Striden fortsetter på Torshovtoppen. Eier Bastia Eiendom har fått nei til sine planer så langt, men har sendt inn en ny søknad og plan for området. I mellomtiden pågår det arbeid på i bygningene.

Bastia Eiendom nekter å betale gebyr på 87.000 for klage på omstridt byggesak på Torshovtoppen

Eieren av Torshovtoppen, Tore M. Solbakken, nekter å betale et gebyr på 87.000 kroner, for arbeid han selv har bestilt og krevd at plan- og bygningsetaten skulle utføre.

Publisert

Striden fortsetter om planene for Torshovtoppen, ved Torshovparken, der beboere og kommunen ikke vil være med på planene til eier Tore M. Solbakken i Bastia Eiendom.

Bastia Eiendom har, i samarbeid med arkitektbyrådet Urba, lagt fram flere plansaker for den om lag 45 mål store eiendommen. Søknadene innebærer omregulering til boliger og har så langt blitt stoppet av vedtak i både plan- og bygningsetaten, Sagene bydelsutvalg, byutviklingsutvalget i bystyret, byrådet og Oslo bystyre.

I avslaget sier plan- og bygningsetaten at forslaget ikke er i tråd med tomtas verneverdier. Planene er, ifølge etaten, heller ikke i tråd med kommuneplanens intensjon om å ta vare på Oslos historiske områder og bebyggelse eller i tråd med kommunens hensikt om å ta vare på grøntområder og landskap.

Avkreves 87.000

Etter avslaget fra plan- og bygningsetaten krevde Bastia Eiendom, med loven i hånd, at saken også skulle behandles i bystyret. En slik klage utløser imidlertid et gebyr på 87.000 kroner for saksbehandling, i tråd med etatens gebyrregulativ og uavhengig av bystyrets vedtak.

Dette gebyret ønsker ikke utbyggerne å betale, så for å slippe gebyret, trekker arkitektene bak planene, Urba, klagen til bystyret. Arkitekt Anne Wodstrup i Urba skriver: «Forslagstiller er blitt forespeilet et gebyr på 87.000 kroner for å legge denne klagesaken fram for bystyret. Slik saken står nå, kan vi ikke regne med at klagen får et positivt utfall. Forslagstiller ønsker derfor å trekke klagesaken, for å unngå dette gebyret».

Store deler av Torshovtoppen er avstengt og sperret for alminnelig ferdsel. I skolebygningene til tidligere Torshov skole pågår arbeidet med å klargjøre for leiligheter, og barnehagen i 1800-tallshuset til Torshov gård til høyre er under avvikling.
Store deler av Torshovtoppen er avstengt og sperret for alminnelig ferdsel. I skolebygningene til tidligere Torshov skole pågår arbeidet med å klargjøre for leiligheter, og barnehagen i 1800-tallshuset til Torshov gård til høyre er under avvikling.

Får ikke angre

I sitt svar sier Oslo kommune at det er for sent å trekke klagen og mener Bastia Eiendom uansett må betale gebyret. Plan- og bygningsetatens prosjektarkitekt Helya Moutouri Skjolden skriver i e-post til Tore Solbakken i Bastia:

«Vi bekrefter at vi opprettholder kravet. (………..) En klagesak som allerede er ferdigbehandlet og sendt til bystyret kan ikke trekkes. Vi har brukt våre ressurser på å behandle denne klagesaken, og denne oppgaven er gebyrpliktig. Vi mener derfor at forslagsstiller skal i lik linje med alle andre ta seg av gebyret uavhengig av bystyrets vedtak».

To minutter senere, kl. 16:10, svarer Tore Solbakken på e-posten: «Da ønsker vi at saken bringes inn for Forliksrådet !! Vår advokat vil møte sammen med oss. Med vennlig hilsen / best regards, Tore M. Solbakken, Bastia Eiendom as».

Ny søknad innsendt

VårtOslo har oppfordret Bastia Eiendom og Urba til å svare på spørsmål om og kommentere saken. Det har de ikke ønsket. Hos plan- og bygningsetaten får VårtOslo vite at saken går sin gang, via kommunal inkasso og i Forliksrådet.

I etterkant, i januar i år, har Bastia Eiendom sendt en ny søknad til behandling i plan- og bygningsetaten, med anmodning om oppstart av byggingen. Ifølge plan- og bygningsetaten vil det bli tatt beslutninger i saken så fort som mulig.

Utsikt mot Vossegata fra gravhaugene, som er tidfestet til jernalder og vikingtid. Haugene er opphav til Torshaug, og gravminnene er vernet. Bastia Eiendom planlegger boligblokker langs gata.
Utsikt mot Vossegata fra gravhaugene, som er tidfestet til jernalder og vikingtid. Haugene er opphav til Torshaug, og gravminnene er vernet. Bastia Eiendom planlegger boligblokker langs gata.

Torshaugs identitet og historie

I flere år har lokalbefolkningen på Torshov, med aksjonistgruppa «Bevar Torshovtoppen for fellesskapet» i front, kjempet mot utbyggingen. Naboer og innbyggere har også fått støtte fra Byantikvaren.

Torshovtoppen er regnet som opphavssted til navnet på området. Ikke uten grunn har utbyggingsplanene fått navnet Torshaug. Her er det registrert gravminner fra jernalderen frem mot vikingtiden.

Eiendommen omfatter bevaringsverdige bygninger, grøntområder med stort biologisk mangfold og en eplehage. For mange rommer området mye av Torshovs identitet og historie.

Powered by Labrador CMS