Leder av bydelsutvalget i bydel St. Hanshaugen, Anne Christine Kroepelien (H), er oppgitt over Ap-byråd Tone Tellevik Dahl. Foto: Trond Løkke
Leder av bydelsutvalget i bydel St. Hanshaugen, Anne Christine Kroepelien (H), er oppgitt over Ap-byråd Tone Tellevik Dahl. Foto: Trond Løkke

— Mener virkelig Ap-byråd Tone Tellevik Dahl at bydel St.Hanshaugen skal subsidiere Omsorgsbygg? 

� Eldre-, helse- og arbeidsbyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) blander seg igjen inn i hvordan bydel St.Hanshaugen, som er styrt av Høyre, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, skal disponerer bydelens budsjett, skriver BU-leder Anne Christine Kroepelien (H).

Publisert

Tone Tellevik Dahl mente i Aftenposten 22. november at bydel St.Hanshaugen burde bruke mer penger på eldreomsorg. Og i VårtOslo 29. november at bydelen skal betale en husleie langt over markedspris til Omsorgsbygg for å leie villaen i Stensparken.

Ap-byråden begrunner sine utsagn med at bydelen har god økonomi, og et mindreforbruk på nesten kr. 50 millioner.

Det er lite betryggende med en byråd som ikke er oppdatert på bydelsøkonomien og som mener at innbyggerne i bydel St.Hanshaugen skal subsidiere Omsorgsbygg. Bydelens samlede mindreforbruk er (kun) kr. 27,9 millioner, og ikke kr. 50 millioner, slik Tone Tellevik Dahl påstår.

Det er behov for å oppklare fakta og forklare hvordan lokaldemokratiet i Oslo fungerer.

— Bydelen er godt drevet og har en forsvarlig økonomi

Bydel St. Hanshaugen har i alle år klart å drive forsvarlig og innenfor det budsjettet som bystyret har tildelt. Det er lokaldemokrati i Oslo og direktevalg til bydelene. Det er bydelsutvalget i hver bydel som bestemmer hvordan bydelen skal bruke penger, og hva det skal satses på.

Utgangspunktet for bydel St.Hanshaugen er, og har alltid vært, at lovpålagte tjenester som sykehjem, barnevern og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal dekkes først. Deretter, hvis det er rom i budsjettet, kan bydelen bruke penger på ikke-lovpålagte tilbud som oppgradering av lokale parker som drives av bydelen, og/eller nye fritidstilbud til barn og ungdommer.

Det er her i den gamle presteboligen i Stensparken bydel St. Hanshaugen ønsker å huse fritidstilbud for bydelens ungdom. Foto: Trond Løkke
Det er her i den gamle presteboligen i Stensparken bydel St. Hanshaugen ønsker å huse fritidstilbud for bydelens ungdom. Foto: Trond Løkke

Bydel St.Hanshaugen var en av de første bydelene i Oslo til å ta i bruk velferdsteknologi. Undersøkelser viser at de som har valgt velferdsteknologiske løsninger føler seg tryggere etter at bydelen tok i bruk dette, og at de eldre er mer fornøyd med hjemmetjenestene.

— Åpnet første ungdomstilbud på 50 år

Det er gunstig for bydelsøkonomien; bydelen har klart å spare penger på å kjøpe færre sykehjemsplasser. Som en følge av dette har bydelen blant annet hatt økonomisk handlingsrom til å etablere nye ungdomstilbud. Høsten 2016 åpnet Haugenkafeen, det var det første nye ungdomstilbudet i bydelen på 50 år.

Bydelen har de siste årene klart å spare bitte litt hvert år. Og i 2017 var samlet mindreforbruk kr. 23.6 millioner kroner. Bydelens økonomiske årsprognose for 2018 viser et driftsresultat på 4.3 millioner kroner, som er ca. 0,4 % av bydelens budsjett for 2018.

Bydelen har altså tilsammen et mindreforbruk fra 2017 og 2018 på cirka 27.9 millioner kroner, som er 2,6 % av årets budsjett. Hvordan byråden får dette til å bli kr. 50 millioner er en gåte.

Byrådet har informert bydelene om at det blir store kutt i bydelsøkonomien for 2019 – 2022. For å unngå å måtte avvikle tilbud «over natten» er det derfor viktigere enn noen gang å ha en liten buffer for å kunne styre ansvarlig.

Skattebetalerens penger bør ikke sløses vekk i overføringer mellom kommunale etater

Villaen i Stensparken har stått tom lenge og ligger fint plassert i nærheten av alle bydelens ungdomsskoler. Huset er regulert til kulturformål, og det er ikke stort; 1. og 2. etasje er tilsammen cirka 300 kvadratmeter. Markedsleie ville vært 2.000 kroner per kvadratmeter. Det tilsier en årlig husleie på 600.000 kroner uten loft og kjeller.

Oppussingen av huset skjer ved at bystyret har gitt Omsorgsbygg adgang til å ta opp lån som dekker estimerte oppussingskostnader. Det er derfor upresist å si at bystyret har finansiert opprustingen. Det er bydel St.Hanshaugen som betaler tilbake opprustingslånet gjennom husleien og en leieavtale på 20 år.

Bystyret bestemte at husleien bydelen skal betale til Omsorgsbygg var kr. 1.1 million kroner årlig. Omsorgsbyggs nye husleiekrave kan velte et veldig bra prosjekt for barn og unge i bydel St.Hanshaugen.

— Omsorgsbygg krever uforsvarlig høy leie

Nå har Omsorgsbygg oppdaget at de glemte å ta med verdien av huset slik det står i dag i sin husleieberegning til bydelen. Den nye husleien Omsorgsbygg krever av bydelen er nå 2.2 millioner kroner årlig.

På et tidspunkt i høst antydet Omsorgsbygg at det kommunale foretaket ikke ville sette i gang med prosjektet før bydelen aksepterte det nye husleieestimatet på kr. 2.2 millioner kroner.

Økt husleiekrav er penger som bydelen ellers kan bruke på tjenester til innbyggerne. Det synes et enstemmig bydelsutvalg på St.Hanshaugen er en dårlig idé.

Sammenligningen med markedsleie viser at 1.1 million kroner er høy nok husleie for leie av hele huset. 2.2 millioner kroner er så langt over markedsleie at det er uforsvarlig av bydelsutvalget å akseptere det.

— Byrådet bør instruere Omsorgsbygg

Tone Tellevik Dahl sier at bydelen bør akseptere høyere husleie; hun sikrer med det ekstra inntekter til et kriserammet Omsorgsbygg. Tone Tellevik Dahl er ansvarlig for administrativ, ikke politisk, drift av bydelene.

Hun burde støtte bydel St.Hanshaugen, ikke akseptere høyere kostnader når høy husleie går ut over andre tilbud bydelen kan gi til innbyggerne. Tellevik Dahl burde istedenfor be sin byrådskollega Kjetil Lund (Ap), som er ansvarlig for næring og eierskap (og kan instruere Omsorgsbygg) om å omorganisere det kommunale foretaket.

Dette er en liten sak, men den demonstrerer et stort problem i Oslo kommune. Skattebetalerens penger bør ikke sløses vekk mellom kommunale etater.

Powered by Labrador CMS