Modernisering- og kommunalminister Nikolay Astrup, byrådsleder Raymond Johansen og byråd Hanna Marcussen med avtalen ferdig signert. Foto: Anders Høilund

Byrådet og regjeringen enige om satsing på Grønland og Tøyen

Oslo kommune og staten er enige om en ny områdesatsing i Oslo indre øst. Grønland og Tøyen skal få flere utearealer, møteplasser og et tryggere nærmiljø.

Publisert

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG) og byrådsleder Raymond Johansen (AP) signerte mandag det som kalles programbeskrivelsen for Oslo indre øst-satsingen.

Avtalen gir en revitalisering av områdløftet Tøyen og Grønland, og gjelder fram til 2026.

Ved å signere forplikter både stat og kommune seg til å jobbe langsiktig for å nå felles mål innenfor områdene oppvekst og utdanning, sysselsetting og nærmiljø, heter det i en pressemelding i anledning saken.

Kommunalminister på byvandring

Avtalen ble undertegnet i Sportsklubben Sterlings lokaler på Vahl skole på Grønland. Etter signeringen ble ministeren med på en vandring ned til Olafiagangen via Rudolf Nilsens plass, Urtehagen og Breigata på Grønland.

Alle disse stedene er plasser hvor det nå blir satt inn ekstra ressurser.

Byrådsleder Raymond Johansen, modernisering- og kommunalminister Nikolai Astrup og byråd Hanna E. Marcussen i Sportsklubben Sterlings lokaler på Grønland. Foto: Anders Høilund

— Å løfte fram levekårene for de som bor i disse områdene er et sammensatt problem. Stat og kommune må stå sammen om vi skal få til et løft som vil være varig, sa kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup før han signerte.

Byrådsleder Raymond Johansen, med dype røtter fra Grønland, mente at områdeløftet er noe som må arbeides med kontinuerlig. Han var også nøye med å si at det foregår mye bra på Grønland.

— Det meste som skjer her, handler ikke om kriminalitet, sa Johansen.

Lokale sosiale entreprenører

Sosiale entreprenører og andre frivillige i området er viktige medspillere i arbeidet for å forbedre livskvaliteten til folk i området.

Et eksempel på et vel fungerende privat tiltak er Ideell sikkerhet. Det er en bedrift som rekrutterer og ansetter lokal ungdom til arbeid som trivselsverter på lokale arrangement og på biblioteket på Tøyen og på Olav Ryes plass.

Ahmed Hassan forteller om Ideell Sikkerhet for presse og politikere. Lokale sosiale entreprenører er viktige medarbeidere for å løfte områdene Tøyen og Grønland. Foto: Anders Høilund

Ahmed Hassan (25) forklarte hvordan en lokalt ansatt lettere kunne unngå vanskelige situasjoner enn en som ikke hadde bakgrunn i lokalmiljøet.

Ideell sikkerhet har fått mye skryt for hvordan de forbereder ungdom til arbeidslivet.

— Det er viktig for oss å kunne tilby ekte jobber, sier Hassan.

— Det finnes ingen easy-fix

I følge den avtalen nye går staten inn med 37 nye friske millioner til politiets arbeid i området. I tillegg til de 39 millionen som tidligere har vært bevilget.

— Det viktigste arbeidet er det forebyggende. Det er et omfattende og langsiktig arbeid, og det finnes ingen easy-fix. Når politiet gjorde en innsats mot dopsalget i Vaterlandsparken, så flyttet dopselgerne bare virksomheten bort i Breigata. Det løste ikke problemet, bare flyttet på det, sa byrådsleder Raymond Johansen.

Områdeløft Grønland og Tøyens Kjersti Grut (til høyre) forteller om utfordringene beboerne i Breigata 3-5-7 har når dopselgerne har okkupert uteområdene. Til venstre: Byrådsleder Raymond Johansen, modernisering- og kommunalminister Nikolai Astrup og byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen. Foto: Anders Høilund

Byrådslederen mente videre at til det omfattende forebyggingsarbeidet måtte de finne dyktige personer med kulturell kompetanse.

— Kriminelle fra andre bydeler

Nikolai Astrup mente at skal det forebyggende arbeidet fungere, må samarbeidet mellom byde Gamle Oslo og politiet styrkes.

— En god del av kriminaliteten på  Grønland utøves av personer som ikke bor i bydelen. Dette til forskjell fra andre bydeler i Oslo, mente bydelsdirektør i Gamle Oslo, Tore Olsen Pran.

Som en del av det forebyggende arbeide har bydel Gamle Oslo har opprettet et oppfølgingsteam som jobber med barn og ungdom mellom ti og femten år.

De følger tett opp barn som kan være på vei til å havne i kriminelle miljøer. Koordinator Jamal Diriye redegjorde for oppfølgingsteamets arbeid.

— Ramaskrik i nabolaget

Rådgiver i sosial innovasjon og entreprenørskap i områdeløft Grønland og Tøyen, Leo Rygnestad forklarte om Rudolf Nilsens plass. Det var en fortelling om lokalt engasjement, og om viktigheten av å la brukerne få være med på å bestemme.

Områdeløft Grønland og Tøyens Leo Rygnestad forklarer at lokalbefolkningen må være med på planleggingen av uterommene. Raymond Johansen og Nikolai Astrup lytter. Foto: Anders Høilund

— Vi innkalte til et folkemøte før vi gikk i gang med en oppdatering av Rudolf Nilsens plass. Folkemøtet var dårlig besøkt. Da vi la ut planene våre ble det et ramaskrik i nabolaget. Vi forstod at vi måtte arbeide på annen måte, sa Rygnestad.

Rygnestad og hans team kontaktet de forskjellige særgruppene som hadde laget ramaskriket. Nå er arbeidet med en ny plan i gang.

— Det skal bli en plass som alle kan ha glede av, sa han.

— Folk dumpet avfall utenfor barnehage

Ved en vegg utenfor barnehagen i Urtehagen i Urtegata hang et skilt med teksten Søppeltømming forbudt.

— Det var til ingen nytte. Stadig ble gamle sofaer og annet hensatt der, fortalte spesialkonsulent Marianne Netland i bydel Gamle Oslo.

Det er bydelen som har ansvar for Urtehagen. Etter at bydelen fjernet skiltet, og i stedet satte opp et basketstativ har ingen slengt fra seg sin gamle sofa der.

Et par dopselgere trekker hettegenseren godt over hode, og smyger seg unna når befaringen trår inn under Nylandsbrua i Olafiagangen. Et sted Rygnestad ikke nølte med å kalle Norges vanskeligste uterom. Det er akkurat her flest personer har sagt at misliker å være.

Rygnestad forteller om tidligere virksomheter på plassen under brua. Han forteller at om plassen skal fungere som et godt byrom, må den benyttes av flere brukergrupper, og den må brukes i mesteparten av døgnet.

Planene om et lekeland i Olafiagangen, som tidligere har stått sterkt, er derfor forlatt. Det ville blitt stående tomt mesteparten av døgnet, i følge Leo Rygnestad.

Powered by Labrador CMS