Sandvika 20190108.Forsvarer Mette Yvonne Larsen i rettssaken mot forretningsmannen Christer Tromsdal. Forretningsmannen Christer Tromsdal må møte i Asker og Bærum tingrett, tiltalt for å ha hyret inn torpedoer for å skade eller drepe en meddommer i en straffesak mot seg selv i 2012. Foto: Terje Bendiksby / NTB
Forsvarer Mette Yvonne Larsen legger alt ansvar på regjeringen for at advokater nå trpper opp streiken.

Oslo-advokater tas ut i streik mandag: - Regjeringens avtale er en hån

Advokater i Oslo, Vestfold og Buskerud går mandag ut i streik på grunn av kutt i rettshjelpssatsen. – Regjeringens ansvar, sier Advokatforeningens leder.

Publisert

– Ansvaret for denne streiken ligger fullt og helt hos regjeringen. De inngikk en skriftlig avtale med oss som skulle sikre en bærekraftig økning av rettshjelpssatsen, sier leder Mette Yvonne Larsen i Advokatforeningens Forsvarergruppe i en pressemelding.

– Etter avtaleinngåelsen har det motsatte skjedd, og satsen er mindre bærekraftig enn noen gang. Avtalen fremstår nå som en hån mot alle som jobber på den offentlige rettshjelpssatsen, sier Larsen.

Draps- og narkotikasaker

De hemmelige, faste skyggeadvokatene som påtar seg oppdrag for PST og Etterretningstjenesten, ble forrige mandag tatt ut i streik.

Samme dag ble også forsvarere som gjør tjeneste for mistenkte i saker hvor politiet ønsker å iverksette skjult kommunikasjonskontroll, tatt ut i streik i Bergen og Stavanger. 

Ifølge Advokatforeningen gjelder dette blant annet draps- og alvorlige narkotikasaker.

Varsler ytterligere opptrapping

Mandag trappes altså streiken betydelig opp. Ingen forsvarere i Oslo, Vestfold og Buskerud kommer da til å påta seg saker som gjelder skjult kommunikasjonskontroll.

Larsen advarer om at dersom rettshjelpssatsen ikke økes tilstrekkelig og i henhold til avtalen, blir streiken gradvis trappet ytterligere opp til flere deler av landet og til flere grupper advokater.

– Jeg vil minne om at dette er saker med særlig stor menneskelig og velferdsmessig betydning, der klientene svært ofte tilhører landets mest ressurssvake grupper, Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.

– Er det regjeringens hensikt at kun nyutdannede fullmektiger skal ta disse sakene og stå opp mot den suverent sterkeste parten man kan møte i norske domstoler – nemlig staten og det offentlige, spør Wessel-Aas.

– Lønnsnedgang

Advokatforeningen peker på at mens en gjennomsnittlig norsk reallønn har økt med 30 prosent på 20 år, har advokater som jobber på rettshjelpssatsen, fått lønnsnedgang i samme periode.

Da justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) undertegnet den skriftlige avtalen 25. juni 2022, ble det opprettet et uavhengig salærråd. Rådet skal vurdere nivået på rettshjelpssatsen slik at man sikrer forsvarlig rettshjelp til folk med lovfestet rett til advokatbistand.

Ifølge Advokatforeningen er Salærrådets faglige anbefaling at satsen må økes med 20 prosent. Justert for inflasjon har imidlertid regjeringen kuttet satsen 1,7 prosent etter avtaleinngåelsen for snart to år siden, påpeker foreningen.

Avviser avtalebrudd

Før de første advokatene ble tatt ut i streik for en uke siden, avviste justisminister Mehl overfor NRK at regjeringen har brutt avtalen.

– Vi har hele veien vært tydelige på at avtalen ikke fritar regjeringen fra å følge budsjett- og økonomiregelverket vårt. Vi kan ikke gi garantier for bevilgninger på denne måten fram i tid, sa hun.

Powered by Labrador CMS