48 elever fra Fyrstikkalléen videregående var med på fotoprosjektet.
Utdanningsetaten argumenterer mot å forandre dagens inntaksordning til blandingsmodellen som Ap-, SV- og MDG-byrådet ønsker.

Oslos nye videregående-inntak får kritikk fra utdanningsetaten

Oslo-byrådets nye inntaksmodell for videregående skoler vil ha liten effekt og kan oppleves urettferdig, advarer utdanningsetaten.

Publisert

Oslo-byrådets nye inntaksmodell for videregående skoler vil ha liten effekt og kan oppleves urettferdig, advarer utdanningsetaten.

Byrådet foreslår å erstatte dagens system med en såkalt blandingsmodell, varsler de i en pressemelding.

Ifølge modellen skal halvparten av plassene skal forbeholdes elevene med best karakterer fra ungdomsskolen. Resten skal fordeles mellom elever på fem ulike karakternivåer.

Etat advarer

– Modellen vil gi et friere skolevalg for flere, samtidig som elevene med de høyeste grunnskolepoengene fortsatt har høyest sannsynlighet til å komme inn på skolene de søker på, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), i en pressemelding.

NRK har fått tilgang til et brev fra utdanningsetaten der de argumenterer mot å forandre dagens ordning til blandingsmodellen som Ap-, SV- og MDG-byrådet ønsker.

I brevet konkluderer etaten med at det er vanskelig å finne holdepunkter for at en ny inntektsmodell i seg selv vil kunne gi utjevning mellom skoler. De mener blant annet at søkere vil kunne oppleve modellen som mindre rettferdig.

Vil ikke virke

De tror heller ikke at modellen vil virke etter hensikten, som er å motvirke segregering, fordi etaten tror ikke søkemønstret vil endre seg noe særlig.

Byrådet fremmer en sak om ny inntaksmodell nå slik at den kan behandles etter valget. Dersom bystyret vedtar ny modell, vil denne gjelde første gang for elevene som begynner i 10. klasse i 2024, altså for inntaket våren 2025, skriver Oslo kommune i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS