DEBATT

Sigrun Refsnes og Peter Andreas Knive Pauli, eksamen.
– Dessverre blir elever over hele landet urettferdig vurdert, sier Sigrun Refsnes og Peter Andreas Knive Pauli, i Oslo Unge Høyre.

– Start med anonym retting av prøver nå

De fleste har opplevd å bli urettferdig behandlet av en lærer. Det vil vi få en slutt på. Anonym retting av prøver fjerner trynefaktoren.

Publisert

Gang på gang viser resultatene at jenter får i snitt en karakter høyere enn guttene i de samme fagene, bortsett fra på eksamen. Dette er selvfølgelig ikke tilfeldig, men kan ha noe med at eksamen er den eneste prøven som blir vurdert anonymt. Kan det tenkes at vi blir vurdert ut fra forventninger og relasjoner?

Osloskolen er kjent for å være den beste i Norge. Da må vi fortsette å gå frem som et godt eksempel. Vi ønsker et prøveprosjekt i Oslo med anonyme vurderinger for å bevise at resultatene vil endre seg, og for at lærerne her skal bli mer skjerpet.

En mer rettferdig skole

I utgangspunktet er jo ikke gutter dårligere på skolen enn jenter, men tydeligvis viser resultatene noe annet. Det er veldig rart når man også ser at det ikke er noe særlig forskjell mellom kjønn på skriftlig eksamen som rettes anonymt.

Anonym retting av prøver vil sørge for en rettferdig vurdering av kompetanse, som faktisk er hensikten med å ha prøver. Det er ikke slik at noens fagkompetanse skal vurderes ut ifra om læreren liker deg eller ikke.

Dersom alle større skriftlige prøver og innleveringer blir vurdert uten lærerens oppfatning av eleven som person vil vi få en mer rettferdig skole.

Urettferdig vurdert

Det ligger i menneskets natur å favorisere enkelte, det vil vi nok ikke komme unna. Guttene har en tendens til å være noe mer urolige enn jentene, noe som kan ha en negativ effekt på lærernes oppfatning av dem.

Elevundersøkelsen 2023 viser at videregående skoler i Oslo skårer dårligere enn resten av Norge på nesten alle spørsmålene når det kommer til kategorien vurdering for læring. Kategorien tar for seg spørsmål om hvordan lærerne vurderer deg, egenvurdering og medvirkning på egen vurdering.

Dessverre blir elever over hele landet urettferdig vurdert. Det kan godt hende at lærerne ikke gjør noe av dette med vilje, men det skjer fortsatt. Vi tror at både guttene og jentene vil få mer tillit til systemet og at alle vil oppleve det mer rettferdig om alle begynner med blanke ark på hver prøve.

Mindre smisking

Ved at lærerne ikke vet hvilken elev som har skrevet oppgaven, blir de personlige relasjonene ikke er en del av vurderingen. Da må lærerne fullt fokusere på kunnskapen og hvordan eleven faktisk har svart på oppgaven.

Dette går selvfølgelig begge veier. Når eleven selv heller ikke vet hvem som kommer til å rette prøven, er det bare å glemme all smiskingen.

Dette vil gjøre at elevene fokuserer mer på kompetansemålene, jobber hardere, og slipper å tilpasse oppgaven ut ifra hvilken lærer som skal rette. Dermed får vi skarpe, konkrete og flinkere elever, som ikke bare kan smiske seg til en bedre karakter.

Målet er selvfølgelig en rettferdig vurdering for alle. Anonym retting av de store prøvene er veien videre. La oss prøve å utvide regelen til flere oppgaver enn bare eksamen i Oslo. Visjonen vår er verdens beste skole, og dette er et steg i riktig retning.

Powered by Labrador CMS