Oslo 20231115. Kvinnelig lærer underviser. Skriver på tavlen. Elever i klasserom. Foto: Gorm Kallestad / NTBModellklarert
Læreren hadde oppdaget at flertallet av Trosterud-elevene slet med lesing og skriving.

Oslo-lærer som byttet ut iPad med penn og papir fikk refs. Nå får læreren støtte fra en professor

Trosterud-elever som slet med lesing og skriving fikk penn og papir i stedet for iPad. Da ble læreren ble refset. Nå får imidlertid læreren støtte fra en UiO-professor, som mener elever behandles som forskningsrotter.

Publisert

Klassekampen har tidligere skrevet om en lærer ved Trosterud skole som fikk skriftlig advarsel fra rektor fordi han droppet Ipaden en periode. 

Læreren hadde oppdaget at flertallet av elevene slet med lesing og skriving.

Spør om Ipad er egnet skriveverktøy

Begrunnelsen for rektorens advarsel var blant annet at skolen er en av ti skoler som deltar i prosjektet «Stødig». 

Ifølge rektors refs skal de «teste ut ulike hypoteser knyttet til bruk av digitale læremidler».

Til Klassekampen sier Kjell Lars Berge, som er professor ved lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, at han reagerer sterkt på at et forskningsprosjekt brukes som argument for Ipad-tvang.

– I Oslo har noen bestemt at barn skal bruke Ipad som skriveverktøy. Forskningen skal utelukkende avdekke gode måter Ipad kan brukes på, ikke stille spørsmål ved om Ipad er et egnet skriveverktøy, sier Berge.

– Ukritisk forskning i Oslo-skolen

– Slik forskning er fullstendig ukritisk. Barn og lærere får ikke anledning til å trekke seg. De blir behandlet som forskningsrotter,

– Man begynner med en politisk beslutning om å bruke Ipad, for så å bestille forskning som skal legitimere valget. Slik brytes krav til god forskningsetikk, sier professoren videre.

Rektoren ved skolen skriver i en epost til avisen at hun ikke vil gå inn i en den konkrete saken i mediene, ettersom hun er arbeidsgiver.

Powered by Labrador CMS