DEBATT

Alma Tokle og karakter
Jeg tror bestemt at hyppigere tallkaraktergiving gir elever mer motivasjon til forbedring, sier Alma Tokle.

– Osloskolen: Gi elevene karakterer!

Innen 1. mars må Oslos tiendeklassinger bestemme hvilken videregående skole de ønsker å søke på. Når jeg skal ta dette valget, så har jeg ett viktig krav å komme med.

Publisert

Sommeren 2021 så jeg frem til å begynne på ungdomsskolen. Jeg var spent på å starte på en ny skole med nye medelever og lærere, samt å få karakterer. Men det viste seg etter hvert at skolen jeg begynte på, i likhet med mange andre osloskoler, praktiserer karakterdemping.

Karakterdemping innebærer at vi elever ikke mottar tallkarakter på enkeltvurderinger og prøver, men får det kun halvårlig, ved terminvurdering og sluttvurdering.

I stedet for å få karakterer på enkeltvurderinger og prøver, får vi en skriftlig tilbakemelding og fremovermelding. Dessverre er de skriftlige tilbakemeldingene og fremovermeldingene sjeldent særlig spesifikke og klare, og det kan være vanskelig å tyde hvilken karakter vurderingen tilsvarer.

En gjettelek

Premisset for at karakterdemping skal fungere er at elevene får grundige tilbakemeldinger, slik at vi forstår hvordan vi ligger an i faget. Men forståelig nok er det begrenset hvor mye tid en lærer kan bruke på å skrive utfyllende tilbakemeldinger til alle sine elever.

Derfor kan tilbakemeldingene raskt bli både for vage og generelle, og ofte er de også svært likt formulert for mange elever. Flere av mine klassekamerater har opplevd å få eksakt samme tilbakemelding, der navnet er eneste endring tilpasset hver enkelt elev.

Jeg har både opplevd å bli jublende glad og andre ganger ganske skuffet når jeg endelig får terminkarakterene. Hvorfor er det nødvendig å la karakterene våre bli en gjettelek helt frem til det er for sent å forbedre dem?

Skaper unødvendig press

Begrunnelsen bak karakterdemping er at tallkarakterer kan skape et unødvendig press blant elevene. Jeg synes derimot at tallkarakterer er viktig for å kunne forstå faglig fremgang, og det kan motivere elever med svake prestasjoner.

Etter tre år med for vage tilbakemeldinger og vurderinger, ser jeg frem til å starte på en skole som gir meg tydelig beskjed i form av tallkarakterer om hvordan jeg ligger an i de ulike fagene.

Gir motivasjon

Jeg tror bestemt at hyppigere tallkaraktergiving gir elever mer motivasjon til forbedring og ikke minst, får dette i tide for å kunne forbedre seg før endelig karakter i faget blir fastsatt.

Jeg er overbevist om at tallkarakterer ville løpende gitt meg et klarere bilde om hvordan jeg ligger an i hvert enkelt fag. Etter å ha erfart bruk av karakterdemping på ungdomsskolen, kommer jeg helt klart til å søke meg til en videregående skole som vil gi meg hyppige tilbakemeldinger i form av tallkarakterer.

Samtidig håper jeg at det nye blågrønne byrådet i Oslo vurderer å endre bruk av tilbakemeldinger til fordel for tallkarakterer som vurderingspraksis i osloskolen.

Powered by Labrador CMS