– Jeg er imponert og stolt over disse resultatene, sier direktør i Utdanningsetaten, Marte Gerhardsen.
– Jeg er imponert og stolt over disse resultatene, sier direktør i Utdanningsetaten, Marte Gerhardsen.

Gode resultater for Osloskolen. – Jeg er imponert og stolt

– Vi vet at mye hjemmeskole og mindre kontakt med venner har gitt oss utfordringer vi må håndtere. Derfor er det godt å se at resultatene har holdt seg på et høyt nivå, sier skoledirektøren.

Publisert

Utdanningsdirektoratet lanserte i dag resultatene av de nasjonale prøvene. Oslo har flere elever på de høyeste mestringsnivåene og færre på de lavere nivåene enn resten av landet.

– Osloskolen har vært spesielt hardt rammet av korona. Disse resultatene viser at elever og lærere har klart å prioritere læring og utvikling i en periode der de samtidig har måttet håndtere mange utfordringer knyttet til pandemien. Jeg er imponert og stolt over disse resultatene, sier direktør i Utdanningsetaten, Marte Gerhardsen.

Oslo skiller seg ut

Rundt 19.000 elever i 5., 8. og 9. trinn har gjennomført de nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk denne høsten. På alle trinnene presterer en større andel av elevene i Oslo enn i resten av landet på høyeste mestringsnivå.

Oslo skiller seg ut ved at litt over 30 prosent av elevene på 5. trinn er på høyeste mestringsnivå i lesning. 18 prosent av elevene på 8. og 9. trinn er på høyeste mestringsnivå i lesning, regning og engelsk, mens andelen elever på høyeste mestringsnivå i de andre fylkene varierer mellom sju og tolv prosent.

Store kjønnsforskjeller

Resultatene viser også store kjønnsforskjeller. Generelt presterer jenter bedre i lesing, mens guttene presterer bedre i regning og engelsk.

– Lesing, engelsk og regning er viktig for å mestre de andre fagene på skolen. Det er en sentral oppgave for alle oss som jobber med skole å utjevne disse forskjellene, sier Gerhardsen.

Gir et lite bilde

Den viktigste jobben med oppfølgingen av elevene etter prøvene skjer i klasserommet. På hver skole bruker lærerne resultatene til å følge opp elevene. Skolen bruker også resultatene til å finne styrker og utfordringer som hele skolen skal jobbe videre med.

Gerhardsen understreker at resultatene fra nasjonale prøver gir et avgrenset bilde av elevenes ferdigheter og kompetanse.

– Vi ser resultatene i sammenheng med alt annet vi vet om skolene og elevene, sier Gerhardsen.

Powered by Labrador CMS