DEBATT

– I en storby som Oslo har vi også gjengkriminalitet, et yndet tema for politikere som vil virke handlekraftige. Likevel er det få som foreslår å ta pengene fra dem. Salg av cannabis er en hovedinntektskilde for kriminelle gjenger, og bidrar til å lokke unge til kriminalitet, hevder Jon-Ove F. Olsen.
– I en storby som Oslo har vi også gjengkriminalitet, et yndet tema for politikere som vil virke handlekraftige. Likevel er det få som foreslår å ta pengene fra dem. Salg av cannabis er en hovedinntektskilde for kriminelle gjenger, og bidrar til å lokke unge til kriminalitet, hevder Jon-Ove F. Olsen.

– La oss gjøre Oslo til et ruspolitisk forbilde for resten av landet

– Ruspolitikken vedtas nasjonalt, men det er lokalt man merker dens konsekvenser. Mens vi venter på en regjering som tar dette på alvor, må vi redde liv med lokale tiltak nå!

Publisert

Som ansatt og frivillig på rusfeltet gjennom mange år har jeg sett hvordan den nasjonale ruspolitikken står i veien for effektive og skadeforebyggende tiltak. Som samfunnsviter og forfatter har jeg bidratt til å dokumentere at ruspolitikken har blitt en arena for maktkamp med rolleblanding mellom offentlige etater, politiet og mektige lobbygrupper som kjemper for å bevare restene av den såkalte krigen mot narkotika.

En krig som har ført til maktmisbruk, grov stigmatisering, høy dødelighet og feilprioritering av ressurser. Mennesker i alvorlige krisesituasjoner tør ikke be om hjelp, og mennesker i nød blir mistenkeliggjort og straffet, selv om det åpenbart er hjelp de trenger. Ruspolitikkens harde linje er brutal og har for lengst utspilt sin rolle. Konsekvensene merker vi særlig i sentrum av byen.

Må begynne lokalt

Selv om det også finnes rusproblemer på bygda, er det i urbane områder rusmisbruk skaper de største utfordringene. Bybildet preges av behovet for endring. Skal vi bedre situasjonen i hovedstaden, må byens tilbud for mennesker som sliter med rusavhengighet være fordomsfritt og kunnskapsbasert. Nå trenger vi et ruspolitisk byopprør, i form av en lokal rusreform tilrettelagt for Oslos unike situasjon.

MDG Oslo vil føre en ruspolitikk bygget på mål om forebygging og skadereduksjon, med en klar nullvisjon for overdoser. FNs kontor mot narkotika og kriminalitet (UNODC) mener vi må avslutte krigen mot narkotika, til fordel for evidensbasert forebygging. Kommunens tjenester må bygge på dette. Ingen skal diskrimineres i kommunenes helse- og tjenestetilbud på bakgrunn av deres rusproblematikk.

Skadepotensiale

Vi vet at trusler om straff forverrer skadepotensialet for rusbrukere. Blant de som sliter med avhengighet, er mange preget av traumer. Derfor må vi skape stabile rammevilkår for Uteseksjonen, med et tilstrekkelig og trygt tilbud om psykisk helsehjelp, samtidig som vi sikrer gode, gratis møteplasser der folk bor og nå ut til ungdom med kunnskapsbasert og fordomsfri informasjon. Det redder liv.

Det har vært mye fokus på gjengkriminalitet i Oslo, og mange kappes om å være hardest mulig i å slå ned på det. Men enda en gang må vi lære av den feilslåtte krigen mot narkotika, at politi og «though on crime» ikke er løsningen. Selv i land der staten dreper gjengmedlemmer, får de ikke bukt på problemet. Det er selvsagt mange tiltak som må til, men én av dem er å strupe pengestrømmen.

Pengestrøm til kriminelle

I en storby som Oslo har vi også gjengkriminalitet, et yndet tema for politikere som vil virke handlekraftige. Likevel er det få som foreslår å ta pengene fra dem. Salg av cannabis er en hovedinntektskilde for kriminelle gjenger, og bidrar til å lokke unge til kriminalitet. Derfor jobber Oslo MDG for at kommunen får gjennomføre et prøveprosjekt med strengt regulert omsetning av cannabis. 

En slik prøveordning hadde bidratt med etterlengtet kontroll i form av aldersgrenser og produktinformasjon for brukerne. Inntektene fra markedet ville ikke nådd gjengene, og omsider kommet byens borgere til gode.

Bor du i Oslo, og vil ha en bedre, mer menneskevennlig ruspolitikk? Gi din stemme til partiet som tar forskning og solidaritet på alvor. Oslo MDG vil bruke kommunens unike rolle som høringsinstans for å jobbe frem en sårt etterlengtet statlig rusreform. Vi kjemper for en lokal rusreform, med en aktiv målsetning om å redusere skadene den nasjonale forbudspolitikken har medført for medborgerne i byen vår.

Oslo skal bli en internasjonal foregangsby med høy innsats for å sikre et verdig, effektivt og kunnskapsbasert tilbud til personer med rusproblemer. Støtt vår kamp for en ruspolitikk basert på idéer som faktisk fungerer.

Powered by Labrador CMS