'40 år med den samme politikken har ikke virket', skriver innleggsforfatteren.
"40 år med den samme politikken har ikke virket", skriver innleggsforfatteren.

«Rusreformen må starte i Oslo»

Oslo Høyre har som mål at ingen skal dø av overdose. For å nå målet vil vi gjennomføre en human rusreform.

Publisert

40 år med den samme politikken har ikke virket: Antallet overdosedødsfall i Oslo er for høye, og har ikke hatt noen vesentlig nedgang de siste 10 til 20 årene ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

Rusavhengige må møtes med behandling og hjelp, ikke med bøter og straff. Det ligger i begrepet rusavhengighet at det samme lovbruddet vil gjenta seg etter at soningen er endt eller boten betalt.

Derfor må med den enkelte avhengige følges opp med nødvendig behandling hos kommunen og kommunens samarbeidspartnere.

Rusreformen må starte i Oslo, men den må ikke slutte der. Solberg-regjeringens forslag om å avkriminalisere narkotika ble avvist av et flertall på Stortinget i 2021. Når vi i Oslo Høyre går inn for å gjennomføre en rusreform i hovedstaden, er det fordi straff ikke er en verdig eller hensiktsmessig måte å møte rusavhengige på.

Hvis vi får gjennomslag i Oslo, en storby med tunge rusmiljøer, kan det i praksis bli begynnelsen på en endring av ruspolitikken. Vi vil holde trykket oppe for å få gjennomslag i bystyret.

Jeg tror det er helt nødvendig å begynne nå. For politikken kan vi endre med et flertall i bystyret eller på Stortinget. Mens en endring av holdningene til hvordan vi møter vi møter rusavhengige på, og synet på sjansene til å få en verdig behandling, tar tid. La oss derfor begynne nå med å avvikle en ruspolitikk, og et syn på avhengighet, som ikke har fungert i Oslo eller Norge.

Powered by Labrador CMS