På dette taket i Schweigaards gate fins det både bikuber og en hønsegård. I tillegg til kasser på kasser med nyttevekster. Foto: Mandel & Sesam

Hummeren har funnet tilbake til Tjuvholmen, biene svermer fra takene i Bjørvika

Naturen taper dessverre ofte kampen mot utbyggere i byen. Men rundt om i Oslo jobbes det nå med en rekke grønne prosjekter, der naturen bringes tilbake til områder som har vært dominert av grå flater.

Publisert

Menneskenes store fotavtrykk på kloden har ført til at det biologiske mangfoldet er truet. Siden 1970 er verdens dyrebestand redusert med hele 58 prosent. Selv om de største naturressursene finnes i områder med langt mindre menneskelige inngrep enn de vi finner rundt byene våre, kan mange arter likevel leve og trives i urbane omgivelser.

Oslo-området er det området i Norge som er rikest på biologisk mangfold. Her finner vi blant annet 45 av Norges ca 80 pattedyrarter, og rødlistede arter finner sine hjem på øyene, langs elvene og i andre grøntområder.

Bynaturen gir oss mange goder

Ved å bevare og forsterke naturen i byen, skaper man trivsel for menneskene som bor her. Samtidig kan de bynaturen gjøre byen vår bedre rustet for en fremtid med et stadig mer uforutsigbart klima. Grøntområder kan for eksempel være med på å redusere flomfaren i byen. Andre goder naturen gir oss, er renere luft og vann, for ikke å glemme rekreasjonsmulighetene.

Bynaturen gir oss så mange goder at det er umulig å sette en fornuftig pris på den, men dessverre taper ofte naturen i kampen mot utbyggere og andre som ønsker å utvikle arealer i byen. Heldigvis blir vi stadig mer bevisste på alle godene ved grøntområdene. Rundt omkring i Oslo jobbes det med mange ulike prosjekter der naturen bringes tilbake til områder som har vært dominert av grå flater.

Ørret i Hovinbekken

I Oslo har 67 prosent av bekke- og elveløp blitt lagt i rør. Denne trenden har de siste årene snudd, og stadig flere bekker blir åpnet opp igjen. I Oslos “nye” bydel, Ensjøbyen, skal Hovinbekken åpnes opp og renne som en blå tråd gjennom området. Det skaper nye rekreasjonsområder.

Hovinbekken klukker nå gjennom bebyggelsen på Ensjø og Hasle. I vannet svømmer ørret og røye. Foto: Anders Høilund

Prosjektet er godt i gang, og i Teglverksdammen som ble åpnet i 2015, kan fiskeentusiaster i dag fange ørret.

Bier i Bjørvika

Rundt om i verdens stadig tettere byer gir takene mulighet for opphold, og grønne tak har også begynt å dominere mange boligprosjekter i Oslo.

I Bjørvika har halvparten av bebyggelsen grønne tak, og bieentusiaster har sett å utnytte dette potensialet. På taket til PVC-bygget er det plassert ut bikuber, og herfra svermer bier som finner pollen og nektar rundt om i byen.

På taket til kulturhuset Vega jobbes det for tiden med å etablere et økosystem som skal tilsvare truede økosystemer som finnes rundt Oslofjorden. Ved å etablere et slikt økosystem for truede planter, skaper man samtidig leveområder for insektene som lever i disse økosystemene.

Hummer på Tjuvholmen

Under vannspeilet på Tjuvholmen var det ikke mye marint liv å skryte av etter over hundre år med utslipp fra blant annet båtbyggingen i området.

Hummerne har begynt å innta de kunstige revene utenfor Tjuvholmen. Foto: Rune E. Haldorsen

Kunstige rev har blitt plassert ut for å sikre vokseplasser og skjulesteder for ulike arter, og i dag har hummeren funnet veien tilbake, sammen med mange andre fisker og sjødyr. Tau er også plassert ut under vann for å sikre vokseplasser for blant annet blåskjell. Blåskjell filtrerer og renser om lag 120 liter vann i døgnet, og det er gode nyheter for badeglade Osloborgere.

Disse prosjektene er bare noe av det som foregår rundt om i byen vår, begynnelsen på et prosjekt som skal gjøre byen vår grønnere og gøyere for mennesker og annet biologisk liv.

Powered by Labrador CMS