DEBATT

Det er en grunn til at Riksadvokaten har presisert de lovlige begrensningene politiet har for bruk av tvangsmidler, sier Kenneth Johansen, daglig leder i RIO.

- Senterpartiet vil legalisere rettighetsbrudd. Dette vil ramme spesielt ungdom fra Oslo øst

Ungdom fra Oslos østkant har mange ganger høyere risiko for å bli utsatt for straff og bruk av tvangsmidler enn ungdom fra Oslo vest. Med Senterpartiets ruspolitikk svekkes rettighetene til Oslo øst-ungdommene.

Publisert

Senterpartiets landsstyre sendte i går ut en pressemelding der de hevder det er økt bruk av kokain på fest blant ungdom, og at politiet må gå til verks for å “snu utviklinga”. Men politiet kan ikke lenger gjøre jobben sin, sier Senterpartiet.

Ifølge dem har Riksadvokaten sendt et rundskriv etter rusreformdebatten om hvordan politiet skal straffeforfølge bruk- og besittelsessaker.

Høyesterett: rusavhengige skal ikke straffes

Men dette var en oppfølging av Høyesteretts beslutning om at personer som er rusavhengige ikke skal straffes for bruk og besittelse av narkotika.

Ifølge Senterpartiet har Riksadvokaten vanskeliggjort politiets arbeid med å finne ut hvor “ungdom får tak i narkotikaen sin”.

Trolig sikter de til Riksadvokatens brev 9. april som presiserer at politiet ikke har anledning til å bruke de mest invaderende maktmidlene for å ransake personer som er mistenkt for bruk eller besittelse til eget bruk.

Riksadvokaten så hvor ille vi var ute å kjøre

Helt siden før Rusreformutvalget la frem innstillingen sin, advarte politiet mot avkriminalisering fordi de da ville miste mulighetene til å undersøke kroppens hulrom (anal, vagina mv.), ta blodprøver (med tvang) og ransake boliger og mobiltelefoner til folk som er mistenkt for bruk eller besittelse til eget bruk.

Under rusreformhøringen, fremførte den ene polititjenestepersonen etter den andre dette argumentet.

Man må kunne ransake bolig og mobiltelefon hos brukere for å finne ut om de også kan være selgere, mente statsadvokat Geir Evanger. Han hadde “aldri vært med på at det ikke er lov”. Ærlig nok.

Heldigvis så den nye Riksadvokaten hvor ille vi var ute å kjøre. For det er nemlig ikke slik som politiet har trodd (og som Senterpartiet kjemper for), at mindre lovbrudd som normalt løses med bøter, gir politiet rett til de mest invaderende tvangsmidlene, eller “verktøykassa”, som de kaller den.

Vil tillate politiet å bryte loven

I kjent tilbakeskuende stil ønsker kanskje Senterpartiet seg tilbake til den gode tiden, da Nattpatruljen viste ei politikvinne tvinge ei rusavhengig dame til å kle av seg strømpebuksa og trusa for å sette seg på huk og hoste.

Da kvinna motsatte seg dette og forsøkte å si det var ubehagelig, utbrøt hun plutselig “skal du bare putte fingeren inn?”, hvorpå politikvinna sa “nei, da må jeg faktisk se”, og igjen krevde at kvinna skrevde og hosta.

Eller hva med Aftenbladet-saken der politiet strippa ungdommer ute på gata for å lyse dem opp i rumpa med lykt.

For Senterpartiet er det i alle fall viktig at politiet må få lov til å fortsette å bryte loven og ransake boliger og mobiltelefon/data for å ta personer som selger eller for å finne andre som selger.

Etterforske folk som ikke er mistenkt

Men dersom politiet skal etterforske personer for å selge narkotika, når de bare er mistenkt for bruk og besittelse , så etterforsker de folk for forhold de ikke er mistenkt for.

De ønsker altså å overvåke vennene til ungdommer som er mistenkt for bruk. Dette betyr at politiet skal lese tekstmeldinger (evt. bildemeldinger) som en ungdom for eksempel har sendt til kjæresten sin.

Særlig viktig er dette for ungdommer som kommer fra Oslos østkant. De har en mange ganger høyere risiko for å bli utsatt for straff og bruk av tvangsmidler enn det som er tilfellet for ungdom på Oslo vest.

Ungdom på Oslos østkant har fått sine rettigheter krenket, og med Senterpartiets ruspolitikk så vil dette bli verre.

Det er en grunn til at Riksadvokaten har presisert de lovlige begrensningene politiet har for bruk av tvangsmidler.

En nødvendig rettighetskamp har ført frem

Til tross for Trygve Slagsvold Vedums uttalelse på NRK-debatten om at “det er skummelt å si at politiet bruker for mye makt”, har en nødvendig rettighetskamp ført frem.

Omsider var det mange nok som sa fra samtidig og fortalte hvor ufattelig skadelig politipraksisen har vært. Når folk ble klar over hva som hadde foregått, tok heldigvis noen affære.

Landsstyrevedtaket fra Senterpartiet gjør det helt klart hvorfor justisministeren nektet å beklage overfor alle ofrene, og hvor Senterpartiet står. De har valgt å gå til angrep på de grunnleggende rettighetene våre. De skal ikke vinne.

Powered by Labrador CMS