DEBATT

Barn i rullestol og Jon Reidar Øyan
– Det er på grensen til pinlig at helsebyråd Saliba Korkunc fra Høyre angriper meg, sier Jon Reidar Øyan (AP).

– Høyre kunne prioritert funksjonshemmede. Men kuttet i eiendomsskatten for folk med dyre boliger i stedet

I stedet for 100 millioner til funksjonshemmede valgte Høyre å kutte eiendomsskatten til de som har de dyreste boligene. Det er selvsagt helt fair. Det er en prioritering, stå for det!

Publisert

Saliba Korkunc, helsebyråden fra Høyre har en livlig fantasi når han i ett innlegg nylig mener det forrige Ap-ledede byrådet la inn 100 millioner kroner til universell utforming, bare for å lage en politisk snubletråd til Høyre. Ja, rett og slett for å gjøre det ekstra vanskelig for Høyre.

Vel, da er min beskjed til Høyre: Dere har tatt over makta, da må dere også ta ansvaret når dere kutter penger til universell utforming for å finansiere skattekutt til de med de aller dyreste boligene. Det er prioriteringer, stå for det!

Direkte respektløst

Jeg tror kanskje helsebyråden bør begynne å bruke tiden sin på å tenke mer på hvilken politikk han selv og sitt byråd gjennomfører, prioriteringer de tar, fremfor å kritisere Arbeiderpartiet for at vi bevilger mer penger til ulike gode formål enn det de selv gjør.

Det er jo særdeles interessant når helsebyråden mener at vårt forslag om 100 millioner kroner mer til universell utforming ble fremmet «vel vitende om at satsningen aldri ville bli gjennomført». Og det blir direkte respektløst når byråden sier «Den største taperen er de som får falske forhåpninger om å bli tilgodesett…».

Bør holde seg for god til

Hva i alle dager slags tone er dette? At partier i bystyret ikke skal fremme gode forslag, fordi byrådet og Høyre har tenkt å stemme de ned?

Tror Korkunc at Arbeiderpartiet fremmer forslag vi ikke ønsker gjennomført?

Helsebyråden må gjerne kritisere Arbeiderpartiet for ting vi ikke foreslår eller prioriterer, men å kritisere oss for at vi ønsker å bruke en betydelig sum penger på å gjøre byen vår universelt utformet og tilgjengelig for personer med funksjonshindringer, det bør han rett og slett holde seg for god til.

Her er prioriteringen

Det er riktig at byrådet ved Raymond Johansen og Arbeiderpartiet fremmet en tilleggsinnstilling til vårt opprinnelige budsjett, det var på grunn av at Oslo kommune fikk et større handlingsrom enn først antatt.

Da valgte vi å fremme et forslag om hva vi ville prioritere å bruke dette økte handlingsrommet på.

Vi ønsket å bruke 150 millioner ekstra på et kompetanseløft til ansatte innen pleie og omsorg, 100 millioner til universell utforming og 100 millioner kroner til reversering av rammekutt til bydelene og kommunens virksomheter. Samt redusere bruken av premieavviksfondet med 250 millioner kroner.

Her er vi uenige

Når forslaget kom er da direkte irrelevant, vi opprettholdt alle disse forslagene i Arbeiderpartiets budsjett for 2024. Det er da ikke lekepenger vi snakker om. Vi stemte for det, Høyre stemte imot det. Da blir det på grensen til pinlig at helsebyråden angriper meg.

Byrådspartiene hadde et valg. De kunne ha støttet byrådet Johansen og Arbeiderpartiet og sørget for en stor satsning på universell utforming, et historisk kompetanseløft for ansatte innen pleie og omsorg, og reversert rammekuttene til bydelene.

Istedenfor valgte byrådspartiet Høyre å prioritere å kutte eiendomsskatten til de som har de dyreste boligene. Det er selvsagt helt fair. Politikk handler om prioriteringer. Her er vi altså uenige.

Fordummer debatten

I tillegg velger helsebyråden å fordumme debatten ved å si at hadde vi virkelig ønsket å prioritere dette, så hadde vi lagt inn pengene tidligere. Det ber jeg leserne merke seg, for det er virkelig interessant.

Hvis jeg nå skal bruke Korkunc sitt syn på verden: Det betyr i årene fremover at alt Høyre foreslår i tilleggsinnstillinger, budsjettjusteringer og i forlikene med de to samarbeidspartiene, ingenting av dette var egentlig viktig nok for Høyre å prioritere i første omgang. De måtte piskes på plass av de andre partiene.

Jeg har ikke et slikt syn på verden, men jeg må jo ta Korkunc på ordet og lese det på den måten.

Beklager, my bad

Det er de borgerlige partiene som har flertall i bystyret etter valget, da er det vitterlig opp til dem om satsningene vi foreslo blir gjennomført eller ikke.

Det helsebyråden egentlig skriver her, er at vi burde visst allerede da vi foreslo det, at det nye flertallet etter valget og Høyre ikke vil bruke penger på disse gode tiltakene.

Til det har jeg bare en ting å si: Beklager, my bad, jeg hadde nok for store forhåpninger til at de borgerlige partiene kanskje kunne være villig til å prioritere funksjonshemmede og kompetanseløft i eldreomsorgen. Men så feil tok jeg altså.

Jeg skjønner at det kan være ubehagelig at opposisjonen kritiserer og holder de som har makta ansvarlig for de ulike valgene og grepene de tar.

Powered by Labrador CMS