I tiden mellom innsamling og uttransportering skal pengene ha blitt oppbevart i en privat bolig i Oslo, ifølge politiet.

Oppbevarte millioner i kontanter i Oslo-bolig: – Samfunnsskadelig

To menn er dømt til flere års fengsel for å ha utført grov hvitvasking som deltaker i en organisert kriminell gruppe.

Publisert

Det var i perioden mellom desember 2022 og mars 2023 politiets etterforskning dokumenterte at det ved 123 tilfeller hadde blitt samlet inn til sammen 38 millioner kroner.

Disse pengene ble transportert ut av Norge ved bruk av det Oslo-politiet omtaler som «legal varetransport og nyttekjøretøy». Dette skjedde ved 26 anledninger.

Privat bolig

I tiden mellom innsamling og uttransportering skal pengene ha blitt oppbevart i en privat bolig i Oslo, ifølge politiet.

– Den omfattende etterforskningen har avdekket alvorlig og samfunnsskadelig økonomisk kriminalitet, som av allmennpreventive grunner er viktig å straffe strengt, sier politiadvokat Fredrik Reinertsen ved Seksjon for finans og spesiallovgivning i Oslo politidistrikt i en pressemelding tirsdag.

Oslo-politiet melder videre at etterforskningen har avdekket et internasjonalt hvitvaskningsnettverk som «samler inn kontanter av utbytte fra straffbare handlinger og fører disse ut av landet».

15 millioner kroner i beslag

Nå har det falt dom i saken. 

For grov hvitvasking av om lag 38 millioner kroner, er en mann i 40-årene dømt til ubetinget fengsel i fem år og tre måneder. 

En mann i 20-årene er dømt til fengsel i fire år og fire måneder for grov hvitvasking av cirka 35 millioner kroner.

Begge to er dømt for å ha utført denne hvitvaskingen som deltaker i en organisert kriminell gruppe. I tillegg er en tredje person dømt til fengsel i ett år og tre måneder for grovt heleri av fem millioner kroner.

De domfelte er også dømt til inndragning av rundt 15 millioner kroner som ble tatt i beslag.

Skjerpende

Retten uttaler følgende: «I denne saken er det særlig handlingsmønsteret, beløp og antall involverte i virksomheten som får betydning [for straffeutmålingen]. Virksomheten hadde et organisert og planmessig preg».

Videre heter det at retten i skjerpende retning legger vekt på «at [virksomheten] er et ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe, jf. straffeloven § 79 bokstav c.».

Dommen er ennå ikke rettskraftig.

Powered by Labrador CMS