Konkurransetilsynet foreslår å endre maksimalprisene for løyvepliktig drosjetransport. Bildet viser drosjer fra ulike selskaper på holdeplassen utenfor Oslo S.

Går inn for å øke maksprisene for drosjenæringen

Konkurransetilsynet foreslår å endre maksimalprisene for løyvepliktig drosjetransport. De ønsker å øke satsene med i gjennomsnitt 2,4 prosent.

Publisert

Bakgrunnen er økte kostnader for den norske drosjenæringen, skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Konkurransetilsynet laget en kostnadsindeks som beregner utviklingen i kostnadene som drosjenæringen i Norge møter over tid.

– Justeringen av maksimalprisene vil ta utgangspunkt i denne kostnadsindeksen, heter det i pressemeldingen.

Tilsynet foreslår også at fremtidige justeringer skjer til et fast tidspunkt hvert år.

– Konkurransetilsynet mener det er viktig med forutsigbarhet i justeringen av maksimalprisene. Derfor foreslår tilsynet at maksimalprisene i fremtiden justeres til samme tidspunkt hvert år. Det innebærer at det allerede 1. desember i år vil bli gjennomført en ny justering, sier økonom Fredrik Sortland i Konkurransetilsynet.

Tilsynets forslag ble sendt på høring tirsdag, og høringsfristen er 5. april 2024.Powered by Labrador CMS