DEBATT

«Et godt kollektivtilbud er en del av løsningene for utfordringene byen vår står overfor, en utvikling som vil reverseres dersom klimafornektere på høyresida får innflytelse på rådhuset til høsten», mener Emanuel Smári, klima- og miljøansvarlig for AUF i Oslo. Her biltrafikk på trafikkmaskinen i Sinsenkrysset.

«Tror ikke på klimaendringer»

Med Arbeiderpartiet ved makta, går Oslo foran i å kutte klimagassutslipp på en rettferdig måte. Når alternativet er et Høyre som vil samarbeide med klimafornekterne i Industri- og Næringspartiet, blir valget veldig lett for oss som er opptatt av klima.

Publisert

Oslovalget til høsten er et veivalg. Siden byrådet med Arbeiderpartiet i spissen tok over styringa i 2015, har vi drevet en massiv satsing på kollektivtrafikken. Vi har bygget ut kollektivnettet, økt antall avganger på buss, trikk og bane. Nå kutter vi også billettprisene! 

I april kunngjorde byrådet at vi til høsten kutter billettprisene ytterligere, som gjør at et månedskort kun koster 299 kroner fra skolestart av. 

Kollektivsatsinga til byrådet er bra for klima, bra for oss unge, og rettferdig på samme tid. 

Bra for klima, fordi vi kan fortsette å kutte rekordmye i klimagassutslipp. 

Bra for oss unge, fordi vi kan komme oss rundt på en miljøvennlig og enkel måte. 

Rettferdig, fordi billigere kollektivtransport gir de av oss med lite, litt mer penger å bruke i ferien. 

Oslo har under det rødgrønne byrådet markert seg som en foregangsby på klimatiltak med mål om å bli verdens første klimanøytrale storby. I 2021 var vi faktisk den eneste storbyen som kutta utslipp, og det må vi fortsette med. 

Klimapolitikken i Oslo er rettferdig og kutter utslipp. Samtidig har vi ikke kutta i nærheten av nok enda, om vi skal nå klimamålene. 

Skal vi få til det, må det miljøvennlige alternativet alltid være enklest, og billigst. Det skal vi satse på også i årene som kommer. 

Det siste vi trenger nå, er et Høyre-byråd som kanskje ikke bare vil inneholde FrP, men også Industri- og Næringspartiet

Et godt kollektivtilbud er en del av løsningene for utfordringene byen vår står overfor, en utvikling som vil reverseres dersom klimafornektere på høyresida får innflytelse på rådhuset til høsten. 

Valget til høsten er veivalg. AUF og Arbeiderpartiet er garantister for en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp, det siste vi trenger nå er et blågrått byråd!

Powered by Labrador CMS