Riksvei 150/Ring 3 går mellom Lysaker i Bærum og Ryenkrysset. Fra mandag 15. april starter innsnevring av en lengre strekning på Ring 3.
Riksvei 150/Ring 3 går mellom Lysaker i Bærum og Ryenkrysset. Fra mandag 15. april starter innsnevringen av en lengre strekning på Ring 3.

Mandag innsnevres Ring 3: – Bruk andre reiseveier, oppfordres det om

– Velger ikke mange av de som kan å bruke alternativ transport eller ruter vil det bli en svært krevende trafikksituasjon, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Publisert

Fra mandag av starter arbeidet med oppgraderingen av Gjerdrums vei bruRing 3. Arbeidene gjør at det kun blir ett kjørefelt i begge retninger på Ring 3, mellom Ullevål stadion og Nydalen stasjon.

Dette vil påvirke trafikken i stor grad frem til slutten av mai, og både Ruter og Statens vegvesen kommer nå med oppfordringer til alle reisende om å bruke alternative reiseveier. 

– Vurder andre bussruter

Busslinje 23 og 24 kjører på strekningen og over lokket ved Tåsen. Disse busslinjene vil bli påvirket av kødannelsen og forsinkelser vil oppstå.

– De som skal reise på strekningen anbefales å beregne ekstra god tid og vurdere om de kan benytte andre transportmiddel eller andre ruter i perioden, sier pressetalsperson i Ruter, Øystein Dahl Johansen.

Det finnes ingen alternativ trasé for bussen på strekningen, og det er derfor uunngåelig at bussen blir påvirket. Også Flybussen blir berørt i perioden, men gang- og sykkelfeltet under brua opprettholdes.

Kan bli svært krevende trafikksituasjon

Strekningen er høyt trafikkert, med en døgntrafikk på cirka på 60.000 kjøretøy. Statens vegvesen påpeker at køene vil bli lange dersom ikke mange velger alternative reiseveier.

– Velger ikke mange av de som kan å bruke alternativ transport eller ruter, slik at trafikken går ned i anleggsperioden, så vil det bli en svært krevende trafikksituasjon med lange køer og betydelig lengre ventetid enn i dag, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

– Vi vet av erfaring at spesielt de to første ukene blir krevende, men håper at flest mulig velger alternative ruter eller transportformer allerede fra oppstarten, fortsetter Eiterjord.

– Beklager ulempene

I tillegg til innsnevring til ett kjørefelt, blir strekningen helstengt natt til mandag 15. april og tirsdag 16. april for forberedende arbeider, fra klokka 22:00 til 05:30. Tilsvarende helstenging blir det også ved avslutning av prosjektet.

– Vi beklager ulempene, men dette er viktige arbeider som må gjennomføres nå, fortsetter seksjonssjef Gunnar Eiterjord.

Prosjektet er et samarbeid mellom Statens vegvesen og vann- og avløpsetaten, da det skal gjøres utbedringstiltak både på riksveibrua og det kommunale vannrøret som ligger i brufundamentet.

Kritisk

I forbindelse med Ring 1-oppgraderingen av Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen, må andre hovedveier klargjøres for å kunne håndtere Ring 1-stengingen. 

Det er derfor kritisk å få gjennomført dette arbeidet, påpeker Statens vegvesen.

Det er sendt ut informasjon til nærområdet om at arbeidene vil bli støyende.  Innsnevringen til kun ett kjørefelt i begge retninger vil gjelde hele døgnet og anleggsperioden.Powered by Labrador CMS