DEBATT

Oslo 20230801. Politiet er på plass på Ekebergsletta etter melding om slagsmål mellom 40 til 50 ungdommer, to personer skal være skadet.
– Å ensidig satse på mer politi, uten å gjøre noe med de stadig økende forskjellene og levekårene har aldri og vil aldri løse problemet, sier Andreas Lindrupsen.

– Forskjells-Oslo skaper kriminalitet

I mange familier som bor trangt har ungdommer ute-tider, altså at de må være ute til et gitt klokkeslett, for at yngre søsken skal få ro til lekser og få sove. Den økte kriminaliteten vi ser nå er en konsekvens av fattigdom og forverrede levekår.

Publisert

I det siste har det vært en rekke oppslag i mediene om mye kriminalitet på Oslo Øst, spesielt etter at politiet slo alarm. 

Og som alltid konkurrerer Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet om hvem som har mest aggressiv retorikk fremfor konstruktive tiltak. Med medieoppslag om å «knekke ryggen» på kriminelle bander og økte midler til hovedstadens politi.

Rødt mener selvsagt at kriminalitet ikke skal lønne seg, og at kriminelle ikke skal ha fritt handlingsrom i noen deler av byen. Oslofolk skal føle seg trygge, og de som begår kriminalitet må oppleve at deres handlinger får konsekvenser.

Forskjellene øker

Å se på dette som en slags maktkamp mellom folk som ønsker å bryte loven og folk som vil hindre det, blir en lite nyttig forenkling. Ungdomskriminaliteten må ses i sammenheng med samfunnsutviklingen ellers.

Det vi ser nå er en konsekvens av fattigdom og forverrede levekår. Stadig større deler av befolkningen får dårligere økonomi og må bo trangere.

De siste 40 årene har forskjellene i Norge økt fra år til år, og spesielt de siste årene med høye strømpriser, husleier som har skutt i taket og en prisstigning på mat, som vi ikke har sett på mange år. Så har levekårene for mange blitt enda verre enn de var.

Harde kutt i bydelene

I mange familier som bor trangt har ungdommer ute-tider, altså at de må være ute til et gitt klokkeslett, for at yngre søsken skal få ro til lekser og få sove. Dette skjer samtidig med at det ikke finnes noen steder å være utendørs som ikke koster penger. Fotballagene har ventelister fordi de har for få baner, og ungdomsklubbene har begrenset åpningstid.

Bydelene som drifter ungdomsklubber gir støtte til frivilligheten og har oppsøkende team for ungdom, men får år etter år dårligere økonomi, og det må kuttes i alt som ikke er lovpålagt.

Politi løser ikke problemet

Vi trenger en ny boligpolitikk som gjør at folk får gode og store nok hjem å bo i, til en pris de har råd til. Vi må sikre at flere får seg jobb, at færre jobber ufrivillig deltid og at de som ikke kan jobbe får trygdeytelser det går an å leve på.

Å ensidig satse på mer politi, uten å gjøre noe med de stadig økende forskjellene og levekårene - har aldri og vil aldri løse problemet.

Sats på ungdommen og gi folk ei lønn å leve av! Styrk bydelsøkonomien og bygg boliger folk har råd til å bo i, så får vi alle en bedre og tryggere by.

Powered by Labrador CMS