Norges Naturvernforbund samler plastpellets som ligger bokstavelig talt i svære hauger. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Bydelene må ta ansvar for unødvendig plastbruk og marin forsøpling

Politikerne må nå ta ansvar for at plastbruken går ned og for at plast og avfall ikke havner i naturen. Bydel Sagene har allerede et vedtak på å være plastfri bydel.

Publisert

Forbruket av plast har økt kraftig de senere årene, og utviklingen går i gal retning. I Klassekampen torsdag 8. august kunne vi lese at nordmenn årlig bruker 750 millioner plastbæreposer. Med det er vi på europatoppen. Til sammenligning bruker en svenske halvparten så mange plastposer som en nordmann.

På grunn av lav etterspørsel etter resirkulert plast, gjenvinnes bare en liten andel, selv om 95 prosent av alle nordmenn har mulighet til å levere plast til gjenvinning. Mye av plasten brennes i anlegg uten Co2-rensing. Derfor er det gledelige nyheter at vi i Søndre Nordstrand nå får et banebrytende anlegg for Co2-rensing på Klemetsrud og at Fortum har planer om å bygge et stort plastgjenvinningsanlegg i Norge.

Det blir også svært spennende å følge utbyggingen av Fornebubanen som har høye ambisjoner for å minimere plastbruken og å redusere avfallsmengden generelt.

Mikroplast går i kretsløpet

Ifølge World Economic Forum havner åtte millioner tonn plast i havet årlig, og om utviklingen fortsetter, vil det være mer plast enn fisk i havet i 2050. Mikroplast går inn i kretsløpet og havner i dyr til lands og til vanns.

Vi har alle sett hjerteskjærende bilder av sjøfugl og fisk som er kvalt av plast eller blir funnet med magen full av plastbiter. Til slutt havner det også i oss mennesker. University of Newcastle har presentert en rapport som sier at vi får i oss så mye som fem gram plast i uka bare gjennom vanlig mat og drikke. Det tilsvarer vekten på et vanlig kredittkort.

Når jeg går rundt i bydelen min Søndre Nordstrand, ser jeg store mengder gummigranulat på kunstgressbaner. Søppelkasser uten lokk er omringet av plast. Engangsbestikk og engangsemballasje ligger strødd i naturen rundt gatekjøkken. Og over alt i den flotte bydelen renner elver og bekker som ender i Bunnefjorden. Dykkere melder om enorme mengder plast på havbunnen i indre Oslofjord.

Politikerne må ta ansvar

Men selv om man er ihuga teknologioptimist, er det ikke nok å sørge for gjenvinning. Mye plast havner på avveie. Politikerne må nå ta ansvar for at plastbruken går ned og for at plast og avfall ikke havner i naturen. Bydel Sagene har allerede et vedtak på å være plastfri bydel. Nå vil SV i Søndre Nordstrand levere et BU-forslag om at bydelen skal bli plastfri og ha en nullvisjon for marin forsøpling.

Sterkt inspirert av bydel Sagene vil vi nå foreslå følgende tiltak (de to første tiltakene gjøres som en gjensidig avtale da bydelen ikke har myndighet over butikker og serveringssteder).

Ni tiltak mot plastbruk

  • Serveringssteder må slutte med plastbestikk og innføre gjenbrukskopper for å minimere forsøpling
  • Butikker skal slutte med salg av engangsplast og unødvendig plastemballasje innen en gitt tidsperiode
  • Kunstgressbaner må montere granulatfangere ved kumlokk
  • Festivaler i bydelen skal være plastfrie, og det skal stilles krav til kildesortering av avfall
  • Som kriterium for å få tildelt midler fra bydelen, stilles krav om plastbruk og kildesortering
  • Informasjonsplakater om marin forsøpling bør plasseres ut ved turveier, parker, kollektivknutepunkt og plasser i hele bydelen
  • Kildesortering skal finnes ved utvalgte parker og turområder i bydelen. Søppelkasser ved parker og turområder i hele bydelen skal ha lokk og tømmes ofte
  • Stoppe all unødvendig plastbruk hos bydelens tjenestesteder
  • Bydelens barnehager skal jobbe for å bevisstgjøre barn om marin forsøpling, kildesortering og plastavfalls ødeleggende effekt på dyr og natur. Bevisste barn og unge har positive ringvirkninger på sine omgivelser

Nå håper jeg å få de andre partiene med oss og at alle bydeler i Oslo kan fatte tilsvarende tiltak. Det vil monne. Alle som lever på land og i vann trenger politikere som finner løsninger på det enorme problemet med marin forsøpling!

Powered by Labrador CMS