Artikkelforfatteren ønsker NRK hjertelig velkommen til Ensjø. Foto: NRK

NRK skal flytte fra Marienlyst. Jeg inviterer NRK til å slå seg ned på Ensjø

Ensjø bør sikres flere arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner rettet mot unge i bydelen. Det vil være til stor glede for lokalbefolkningen å få en så sentral og viktig medie- og kulturbedrift som NRK hit.

Publisert

Styret i NRK vedtok nylig at NRK trenger nytt hovedkontor i Oslo-området. Jeg ønsker dem hjertelig velkommen til Ensjø.

Som tidligere beboer på Ensjø over mange år, har jeg sett på nært hold hvordan bydelen transformeres fra bilby til boligby med 7000 nye boliger. Som småbarnsfar har jeg selv følt på hvordan en slik transformasjon påvirker nærmiljøet, skolene, helsetjenesten og andre offentlige tilbud. Det har ikke bare vært positivt. I løpet av 20 år har bydel Gamle Oslo fordoblet antallet innbyggere. De siste store boligutbyggingene i bydelen har ført til en enorm fortetting og satt et for stort press på de tjenestene bydelens innbyggere har krav på.

Blokkbyen Ensjø?

Nå viser det seg at utbyggingen av Ensjøbyen stopper opp, og utbyggere holder tilbake utviklingen av Ensjø mens de venter på høyere boligpriser. Den svært belastende og plasskrevende bilnæringen på Ensjø fortsetter i aller høyeste grad sin tilstedeværelse i bydelen. Dette har ført til at utviklingen av parker, skoler, barnehager og annen næring også stopper opp. Boligbyen blir værende bilbyen.

Ensjø har et stort potensiale til å bli en levende bydel rett ovenfor sentrum, men dessverre viser all erfaring at det ikke vil skje med nesten utelukkende boligblokker. For å skape et levende byliv trenger Ensjø utdanningsinstitusjoner og bedrifter slik at folk holder gatene i live også på dagtid. Det er også god miljøpolitikk å bygge bedrifter og boliger i gangavstand til hverandre.

Byutviklingspolitikken i bydelen vår må løse utfordringer som at 40 prosent dropper ut av videregående, og at arbeidsledigheten og avhengigheten av økonomisk sosialhjelp blant unge er blant de høyeste i landet. Jeg mener derfor at den vedtatte, men ikke igangsatte, boligutbyggingen på Ensjø må reduseres for å sikre rom for flere arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner som er rettet mot unge i bydelen.

Ensjø – Norges nye mediesentrum

Fyrstikkalleen videregående åpnet for åtte år siden mellom Ensjø og Helsfyr. Den er en av de fremste skolene i landet som spesialiserer seg på medier og kommunikasjon. Dette utdanningsprogrammet har vært med å bygge opp et helt unikt miljø innenfor media og kommunikasjon i bydelen. Hvorfor ikke satse videre i denne retningen?

Jeg inviterer derfor NRK til å flytte til Ensjø. Det vil være til stor glede for lokalbefolkningen å få en så sentral og viktig medie- og kulturbedrift til bydelen. En kulturinstitusjon som bydelen sårt trenger. Jeg vil anbefale NRK å etablere et nytt hovedkvarter i samarbeid med Universitetet i Oslo og OsloMet​ – Storbyuniversitetet​. Et nytt hovedkvarter bør utvikles sammen med en ny campus for medier, kommunikasjon, journalistikk og film- og TV-produksjon. Dette vil være med på å løfte status for journalistfaget inn i en ny medietidsalder, og skape en helt ny dynamikk i bydelen vår til inspirasjon for bydelens unge.

Hjertelig velkommen fra Marienlyst til Ensjølyst!

Powered by Labrador CMS