Oslo Havn KF mottar en betydelig sum i støtte fra Enova, som aktivt jobber for omstilling til et lavutslippssamfunn.
Oslo Havn KF mottar en betydelig sum i støtte fra Enova, som aktivt jobber for omstilling til et lavutslippssamfunn.

Enova-støtte til landstrømanlegg på Oslo havn

Oslo Havn KF vil motta Enova-støtte til bygging av landstrøm for cruise og containerskip. Det endelige vedtaket om bygging skal fattes av havnestyret.

Publisert

Den 1. desember ble det klart at Enova gir støtte til landstrøm for cruise på kr. 27 500 282, opplyser Oslo Havn. Oslo Havn søkte Enova om støtte til landstrømanlegg på Revierkaia på Vippetangen. Samtidig gir Enova støtte på kr. 4 900 000 til landstrøm for containerskip i Sydhavna.

– Jeg er glad for at Oslo Havn prioriteres av Enova, både når det gjelder støtte til landstrøm for cruise og til containerskip. Oslo Havn har svært ambisiøse klimamål og skal redusere totalutslippene i havna med 85 prosent innen 2030. Enovas støtte vil være et viktig element når havnestyret skal beslutte om vi skal etablere landstrøm for cruise og containerskip, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen i Oslo Havn.

Totalkostnadene for landstrøm til cruise er beregnet til kr. 64 700 000, mens totalkostnadene til landstrøm for containerskip er beregnet til kr. 14 891 120.

– Vi er glade for at Enova har gitt Oslo Havn et betydelig tilskudd. Et godt partnerskap mellom staten og havnene må til for å realisere det grønne skiftet. Det koster å bygge landstrømanlegg. Samtidig må rederiene tilpasse sine skip til å kunne ligge på landstrøm. Dette krever også at rederiene har vilje til å investere betydelige summer, sier Mathisen.

Landstrøm til cruise

Et landstrømanlegg for cruiseskip i Oslo kan gi en samlet årlig reduksjon på 3 700 tonn CO2, 52 tonn NOx og 2 tonn SOx. Dette vil bidra positivt til Oslo kommunes mål om 85 prosent utslippskutt innen 2030.

Landstrøm til containerskip

Dersom prosjektet «Landstrøm til containerskip i Sydhavna» realiseres, forventes det en betydelig årlig utslippsreduksjon. Basert på anløpsstatistikken for 2020 er utslippsreduksjonen beregnet til 2 371 tonn CO2 og 33 tonn NOX. Et eventuelt landstrømanlegg vil bygges med strømuttak til tre skip.

– Enova vurderer ulike nasjonale prosjekter. Nå er Oslo Havn blir tilbudt 32,4 millioner i støtte til cruise- og containerskip. Det forteller meg at vi leverer på kvalitet, gjennom gode prosjektløsninger og realistiske forretningsmodeller. Så stor takk til Enova og alle våre dyktige medarbeidere som har bidratt til å utarbeide Enova-søknadene, sier Mathisen.

Powered by Labrador CMS