Også titting på TV kan i mange tilfeller bidra til læring, mener byråden. Foto: Lucélia Ribeiro / Flickr
Også titting på TV kan i mange tilfeller bidra til læring, mener byråden. Foto: Lucélia Ribeiro / Flickr

– Ja, elevenes matpause er viktig

Severin Zinöcker påstår det er en utbredt praksis å servere TV-program fra NRK i elevenes matpauser. Han hevder skolene gjør dette for å få barna til å sitte stille og ta oppmerksomheten bort fra samtaler med medelever.

Publisert

Severin Zinöcker skriver i VårtOslo at han er misfornøyd med mitt svar på et innbyggerforslag til bystyret om bruk av TV i elevenes matpause.

Zinöcker påstår, uten belegg for øvrig, at det er en utbredt praksis å servere TV-program, filmer og programmer fra NRK på storskjerm i elevenes matpauser. Han hevder at skolene gjør dette for å få barna til å sitte stille og ta oppmerksomheten bort fra samtaler med medelever. For, som han sier om matpausen på 10 minutter: «Her kunne barna smake, lære noe om mat, diskutere og bli bedre kjent med hverandre».

Negativ bruk av TV

Jeg har forståelse for Zinöckers bekymring for at TV i matpausen kan brukes på en negativ måte som passiviserer elevene. Dette skriver jeg også i mitt svar til innbyggerforslaget. Men jeg mener det er riktig at jeg som skolebyråd bidrar til å nyansere bildet.

Praksisen for hvordan matpausen gjennomføres i Oslos 160 grunnskoler varierer naturlig nok betydelig. Også måten TV brukes på og hvor hyppig det brukes, varierer. Dette doble perspektivet må jeg ha med meg når jeg uttaler meg om forhold som gjelder osloskolen som helhet.

Vil ikke detaljregulere

Når jeg viser til at TV kan være både positivt og negativt avhengig av hvordan dette gjøres og hvor ofte det brukes, anklages jeg for å ville ha i pose og sekk. Det lever jeg godt med. Jeg mener det ville være galt av en skolebyråd å detaljregulere praksis for gjennomføring av matpausen i over tusen ulike klasserom i Oslo.

Da ville jeg risikere å ødelegge for god praksis på én skole for å rydde opp i dårlig praksis på en annen. Jeg ville også med det utvist mangelfull tillit til at dette er noe dyktige lærere og ledere i skolene kan finne gode løsninger på lokalt og i samarbeid med elever og foreldre.

Også TV kan være bra

Dersom matpausene på en av skolene i Oslo oppleves uheldig, vil jeg anbefale dialog med skolen og å ta dette opp i foreldrenes arbeidsutvalg. Elevene og elevrådet bør også få være med å bestemme hvordan måltidet og tiden rundt pauser benyttes.

Jeg vil til slutt understreke at mye av det Zinöcker etterlyser om læring, samtale og faglige diskusjoner faktisk skjer i timene. På Zinöcker høres det ut som om dette kun gjøres i den korte matpausen elevene har til rådighet. Læring, bygging av vennskap og relasjoner skjer gjennom hele skoledagen. Også gjennom gode opplevelser som eksempelvis et TV-program.

Powered by Labrador CMS