Studenter og eldre dame.
Studenter bør få leie bolig i tilknytning til sykehjem og omsorgsboliger til redusert pris, mot at studentene bidrar med sosial omgang og aktivitet for de eldre beboerne, mener Julianne Ofstad

– La studenter flytte inn på sykehjem

Kombinerte student- og omsorgsboliger i Oslo kan gi økt livskvalitet for både studenter og eldre. Ved et sykehjem i Nederland sier de eldre at de opplever det som berikende at de unge studentene tar med seg verden utenfor sykehjemmet hjem.

Publisert

Dessverre opplever altfor mange eldre ensomhet. Pleietrengende eldre på sykehjem eller i omsorgsboliger er ofte mye overlatt til seg selv og eget selskap, og får for lite aktivitet i hverdagen. Ansatte er nødt til å prioritere stell, medisiner og mat i en hektisk arbeidshverdag og får gjerne ikke tid til å sette seg ned for å slå av en prat eller ta beboerne med ut på aktiviteter.

Til tross for alle gode intensjoner, er livskvaliteten for eldre på sykehjem og omsorgsboliger ofte svekket på grunn av underbemanning og utilstrekkelige ressurser.

Parallelt med denne utfordringen møter studenter og andre unge i Oslo et svært utfordrende leiemarked, med alt for få studentboliger. Mange studenter er prisgitt det ordinære leiemarkedet, med skyhøye leiepriser.

Ønsker flere generasjonsmøter

Vi er nødt til å løse begge disse utfordringene. Det vil vi gjøre ved å bygge flere sykehjemsplasser og sikre høy kvalitet i eldreomsorgen, og ved å bygge flere studentboliger.

Men, én løsning kan bidra til å avhjelpe begge disse situasjonene.

Oslo FrP har programfestet at vi ønsker flere generasjonsmøter i eldreomsorgen. Dette har vi konkretisert videre i en resolusjon som ble enstemmig vedtatt på vårt fylkesårsmøte i mars, der vi sa klart ja til flere kombinerte student- og omsorgsboliger.

Berikende møter

Denne typen løsning er hverken ukjent eller uprøvd. Ved et sykehjem i Nederland har man siden 2012 ønsket studenter velkommen som beboere. Der sier de eldre at de opplever det som berikende at de unge studentene tar med seg verden utenfor sykehjemmet hjem.

Studentene kommer hjem fra forelesninger, arrangementer og fester, holder de eldre oppdatert og deler sine opplevelser.

Studentene opplever på sin side et positivt utbytte i form av en nærmere forbindelse med tidligere generasjoner og reduserte bokostnader. Vinn-vinn, altså.

Ungdommene var storfornøyde

Her i Oslo er en lignende løsning prøvd ut. I 2020 flyttet seks ungdommer inn i ubrukte leiligheter i øverste etasje på Paulus sykehjem på Grünerløkka.

Jeg var og besøkte noen av ungdommene på Paulus. De var storfornøyde med å kunne bidra for eksempel på sosiale aktiviteter eller å ta med noen av beboerne ut på tur når de hadde anledning. Systemet er i stor grad basert på tillit, men alle ungdommene som bor på Paulus har et genuint engasjement for å skape gode møteplasser for beboerne.

Kan øke livskvaliteten

Dette bør vi gjøre mer av i Oslo. Oslo FrPs forslag innebærer at vi vil sørge for at studenter eller andre ikke-etablerte unge, kan få leie bolig, i tilknytning til sykehjem og omsorgsboliger til redusert pris, mot at studentene bidrar med sosial omgang og aktivitet for de eldre beboerne. Dette vil kunne redusere ensomhet og avlaste ansatte om føler de ikke helt strekker til.

Slike generasjonsmøter kan øke livskvaliteten for både eldre og unge i byen. Begge grupper kan få stort utbytte og glede av en slik løsning. Vi i Oslo FrP mener det bør legges til rette for flere kombinerte studentboliger og sykehjem i Oslo.

Powered by Labrador CMS