Inntektssvikt og høyere kostnader gjør at byrådet må gjøre store endringer i Oslo-budsjettet.
Inntektssvikt og høyere kostnader gjør at byrådet må gjøre store endringer i Oslo-budsjettet.

Store kutt i Oslo-budsjettet for 2023. Byrådet tapper pensjonsfondet

Kommunen henter inn penger fra pensjonsfondet og utsetter prisreduksjonen på kollektivreiser. Men det blir også mindre penger til idrettsanlegg og kjøp av kommunale boliger. – Store og krevende endringer, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen.

Publisert

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) sier at det i budsjettet legges til grunn en høyere prisvekst enn i budsjettet fra september. Regjeringens nye kraftskatt fører videre til en reduksjon av en milliard kroner i utbytte fra Hafslund Eco i 2023.

— På svært kort tid har vi derfor måttet gjennomføre store og krevende endringer, sier han.

Ifølge en pressemelding vil kommunen bruke av midler de har spart opp i kommunens premieavviksfond, til sammen 700 millioner i 2023.

— Dette er et fond som skal håndtere fremtidige kostnader til pensjon. Dette er et grep som har vært brukt også tidligere, i 2013 og 2021. Fondet har økt med omtrent 2,5 milliarder kroner siden 2015. Men fondet må fylles opp igjen senere, sier han.

De største kuttene

Dette er de største kuttene i budsjettet:

  • Billettprisene i kollektivtrafikken, som ble lagt fram i budsjettet i september, utsettes fra januar til april 2023. Det kuttes i budsjettene til utviklings- og kompetanseetaten og i digitaliseringsetaten Origo.

  • I tillegg reduserer byrådet midlertidig tilskudd til etablering av private idrettsanlegg. Det gjøres kutt i planleggingen av markeringen av byjubileet i 2024, utredning av Stubberudmyra som konsertarena avlyses, det skyves på vedlikeholdstiltak og arbeidet med bydelsreform legges på is.

  • I statsbudsjettet for 2023 foreslås hele ordningen med husbanktilskudd til utleieboliger permanent avviklet. Kjøp av kommunale boliger har vært finansiert av husbanktilskudd, kommunalt tilskudd og låneopptak. Rundt 65 boliger kjøpes inn i 2023. I perioden 2023 – 2025 vil det være midler til kjøp av totalt 117 boliger, det vil si opp mot 100 færre boliger enn planlagt før husbanktilskuddet ble foreslått fjernet.

– Skuffende kutt i kollektivtrafikken

– Det er skuffende at byrådet ikke klarer å innfri et av sine viktigste løfter, om å gi Oslo-folk billigere billetter. Nå er det dyrt å bo i Oslo, og bompengene øker. Samtidig må vi kutte utslipp og ønsker at folk skal la bilen stå. Da må kollektivbillettene bli billigere. Venstre mener billigere og bedre kollektivtrafikk må prioriteres, særlig når kostnadene øker, sier Marit Vea, miljøpolitisk talsperson og nestleder i Venstres bystyregruppe.

– De har heller ikke satt av egne midler for å kompensere kollektivselskapene for økte strømutgifter. Dermed risikerer vi store kutt i tilbudet neste år. Totalen kan bli et dårligere og dyrere kollektivtilbud, og det er det siste Oslos innbyggere trenger nå, mener Vea.

Powered by Labrador CMS