Tett trafikk ut fra Oslo sentrum på E18 ved Frognerkilen ved en tidligere anledning.

Kø på strekningen koster svinedyrt – i tillegg til bompenger

Uten av bompengene er tatt med, løper summen for kø og forsinkelser seg til en svimlende sum. Særlig én strekning inn og ut av Oslo peker seg ut.

Publisert

Kø og forsinkelser på de største veiene til og fra Oslo koster årlig samfunnet totalt 5 milliarder kroner, ifølge en fersk undersøkelse gjennomført av Vista Analyse på oppdrag fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). 

De om lag 4,5 milliarder kronene som betales i bompenger hvert år kommer i tillegg.

Seks veier

Fagsjef Siri Hov Eggen i OFV opplyser at målingene er blitt utført med trafikken på de seks viktigste strekningene inn og ut av Oslo på en helt vanlig onsdag som utgangspunkt.

– Det betyr enkelt sagt – at anslagene er svært konservative og at de reelle samfunnskostnadene er langt høyere, sier hun i en pressemelding.

1,4 milliarder

Seks strekninger har blitt undersøkt. 

Disse er som følger: E18 Vest (Asker–Sørenga), E6 Nord (Kløfta–Sørenga), E6 Sør (Vinterbro–Sørenga), Ring 3 (Ryen–Lysaker), E18 Sør (Vinterbro–Sørenga) og rv. 159 (Lillestrøm–Furuset).

Førstnevnte, E18 Vest mellom Asker og Sørenga, er den mest kostbare strekningen. Der koster fremkommelighetsutfordringene, eller køene om du vil, 1,4 milliarder kroner per år.

Skiller seg ut

I motsatt ende befinner seg strekningen mellom Lillestrøm og Furuset der den årlige køprislappen ligger på 159 millioner kroner per år.

Ifølge OFV, skiller den seg fra de andre fem veistrekningene ved at det er større forsinkelser i ettermiddagsrushet i retning Lillestrøm, sett i forhold til morgenrushet mot Oslo.

Størst rushforskjell

«I motsetning til tradisjonelle indekser for fremkommelighet, som kun viser gjennomsnittlige reisetider, har OFVs forslag til ny fremkommelighetsindeks en mer direkte kobling mot de samfunnsøkonomiske kostnadene som følge av redusert fremkommelighet», forklarer OFV selv.

«Målt over hele døgnet er det ikke så store forskjeller mellom de ulike strekningene, og veikapasiteten er god på de ulike strekingene – døgnet sett under ett. Men ikke i rushtiden, da er kapasiteten sprengt en rekke steder», forklares det videre.

Oslopakke 3

– Fremkommelighetsindikatoren vil kunne bli et viktig verktøy for alle byområder i landet som sliter med kø- og kapasitetsutfordringer, mener Hov Eggen.

Undersøkelsen har OFV gjennomført for å bidra til større vektlegging av fremkommelighet i arbeidet med og oppfølgingen av Byvekstavtalen og Oslopakke 3 som nylig ble vedtatt videreført.

Powered by Labrador CMS