DEBATT

Organisasjonen Ung i trafikken mener utleiere av elsparkesykler i Oslo må stenge tjenesten om natten.
Organisasjonen Ung i trafikken mener utleiere av elsparkesykler i Oslo må stenge tjenesten om natten.

- Vi frykter dødsulykker med elsparkesykkel. Derfor må nattstenging innføres

— Nylig fremla Oslo skadelegevakt en rapport som viser at 41 prosent av samtlige ulykker på elsparkesykkel i hovedstaden er knyttet til fyllekjøring, og at majoriteten av ulykkene skjer nattestid.

Publisert

I kjølvannet av debatten om regulering av utleie på elsparkesykler, uttalte Voi-sjef Christina Moe Gjerde følgende til VårtOslo: "Ikke forbudt å sykle eller kjøre bil om natten".

Nei, det er sant, men så er det heller ikke et så omfattende problem med ruskjøring på sykkel, da du trår selv og dermed har bedre kontroll.

— Bysyklene er stengt om natten

De elektriske tohjulingene går i 20 km/t. Det går neppe så fort om du tråkker på en vanlig sykkel med promille. Dersom sykling i fylla hadde vært et like omfattende problem, ville det selvsagt blitt debattert like hett.

Ser en til bysyklene har de, i motsetning til utleiere av elsparkesykler, stengt sin tjeneste om natten ettersom de ikke ønsker uvettig kjøring.

Hva gjelder bil er det jo nedfelt i Vegtrafikkloven § 22 at det er forbudt å kjøre motorvogn når man er påvirket av alkohol eller annet berusende middel.

Moe Gjerde uttalte videre: "Ingen er tjent med at høyt berusede personer voier og sykler, men vi mener at flertallet klarer å ta ansvar for seg selv".

Uttalelsen får meg til å undre.

— Tar ikke samfunnsansvar

Er det slike holdninger landes ledende kommersielle aktør av utleie på elsparkesykler har overfor sine kunder? Så lenge majoriteten ikke skader seg så er det greit at en gruppe mennesker kjører ruset, og i enkelte tilfeller blir alvorlig skadet?

For meg fremstår det som Voi ikke tar samfunnsansvar og blir grådige i kampen for bedret folkehelse.

Jeg skjønner at Voi må tenke forretningsmessig, men jeg mener at når tallene er så urovekkende som de er, må folks ve og vel rett og slett komme først. Hvis ikke er det bare et spørsmål om tid før dødsulykkene kommer.

— Undergraver nullvisjon i trafikken

I Norge jobber vi også etter nullvisjonen – ingen drepte eller hardt skadde i trafikken. Manglende regulering av elsparkesykler nattestid er utvilsomt med på å undergrave nullvisjonen.

Ung i Trafikken er Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for ungdom, og vi applauderer de elsparkesyklene som et alternativ i trafikken.

Men vi er også opptatt av at færrest mulig skal skade seg på veinettet. For å styrke trafikksikkerheten og forhindre potensielle dødsulykker må regulering om natten til. Det er et unektelig faktum når vi ser ulykkestallene fra Oslo skadelegevakt.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS