Seks sykehjem i hovedstaden skal settes opp på liste av en arbeidsgruppe, og fire av disse skal plukkes ut til konkurranseutsetting av byrådet.

Privatiserer flere Oslo-sykehjem: – Oppsiktsvekkende

Sykehjemsetaten er av byrådet bedt om å foreslå hvilke kommunale sykehjem som kan egne seg for konkurranseutsetting. Opposisjonen reagerer kraftig.

Publisert

– I dag ber vi sykehjemsetaten om å sette i gang en prosess som skal ende opp med at de i begynnelsen av mars 2024 leverer en liste over seks sykehjem som kan egne seg for konkurranseutsetting, sier Høyres helsebyråd Saliba Andreas Korkunc i en pressemelding.

Det skjer i kjølvannet av at forbudet mot konkurranseutsetting av sykehjem i forrige uke ble opphevet.

– Viktig for byrådet

Arbeidet med å finne sykehjem som egner seg for drift av private og ideelle aktører, settes med det nå i gang. 

Av de seks på listen, skal byrådet velge ut fire som skal konkurranseutsettes. 

Totalt er det 39 sykehjem i Oslo, hvorav 35 er langtidshjem og de resterende helsehus. 24 av dem drives av kommunen. De 15 øvrige drives av ideelle aktører.

– Det er viktig for byrådet at dette blir gjort på en skikkelig måte som ivaretar de ansatte. Oppdraget skal gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte, lover helsebyråden.

Involverer ansatte

Sykehjemsetaten bes om å sette ned en arbeidsgruppe sammensatt av representanter for partene, med deltakere fra organisasjonene som representerer flertallet av de berørte arbeidstakerne, vernetjenesten samt arbeidsgiver, kommer det frem av oppdragbrevet.

Arbeidsgruppen får i oppdrag å utarbeide objektive kriterier for utvelgelsen og levere en liste basert på dette. 

Mulige leverandører inviteres til en konferanse den 17. januar. 

– På nyåret vil byrådsavdelingen for helse arrangere en leverandørkonferanse slik at vi kan informere aktuelle virksomheter om prosessen og veien videre og få innspill til konkurransegrunnlaget, avslutter Korkunc.

Ifølge pressemeldingen, ønsker byrådet med dette å sørge for «en eldreomsorg med høy kvalitet der alle gode krefter tas i bruk, og dette inkluderer også tjenester fra private og ideelle aktører».

– Advart mot

Opposisjonen er imidlertid ikke videre imponert over byrådets grep. Det gir gruppeleder for Rødt sin bystyregruppe og nestleder for helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, Siavash Mobasheri, tydelig uttrykk for overfor VårtOslo.

– I 2014–2015 privatiserte Høyre 13 barnehager i Oslo. Det gikk så dårlig at daværende skolebyråd Anniken Hauglie (H) selv advarte mot å selge eller konkurranseutsette flere barnehager. Nå gjør Høyre i Oslo nettopp det Hauglie advarte mot: De vil sette offentlige sykehjem ut på anbud, til tross for at det ideologiske eksperimentet feilet stort. Det er oppsiktsvekkende at kunnskapspartiet Høyre tviholder på å gjennomføre en politikk de selv har sagt ikke funker, mener han.

– Vi vet at privatisering i velferd fører til lavere lønnsnivå og dårligere arbeidsvilkår. Spørsmålet Høyre aldri svarer på, er hvorfor det er en god idé å tillate at noen tar penger bevilget til velferd som til syke, pleietrengende, eldre og barn, vekk fra dem og til egen lomme, hevder Mobasheri.

Rødt på sin side ønsker fremfor privatisering å styrke grunnbemanningen. 

– Vi vil sikre folk hele og faste stillinger og heve kvaliteten til det beste for de som trenger velferden og for de som jobber i velferden, avslutter Rødt-gruppelederen.

Powered by Labrador CMS