Ekstraordinær båndtvang
Rådyr er spesielt sårbare for løse hunder om vinteren. Med mye snø er det tungt og energikrevende for dem å bevege seg og finne mat.

Ekstraordinær båndtvang oppheves i Østmarka, men videreføres i disse områdene

– Selv om vi nå opphever båndtvangen i noen områder er det allikevel viktig at hundeeiere har god kontroll på hundene sine dersom de velger å slippe dem løs, sier biolog Kjell Isaksen i bymiljøetaten.

Publisert

6. januar ble det innført ekstraordinær båndtvang i Oslomarka, av hensyn til rådyr, elg og annet vilt.

Fra og med fredag 1. mars oppheves denne ekstraordinære båndtvangen i Østmarka. Den vil videreføres inntil videre i Nord- og Lillomarka.

Det opplyser bymiljøetaten om i en pressemelding torsdag.

– En sårbar situasjon

Grunnen til videreføringen av den ekstraordinære båndtvangen i Nord- og Lillomarka er at snømengdene her har vært større enn i Østmarka. Svingninger mellom minus- og plussgrader kan gi skare, som hundene kan løpe oppå, mens rådyrene med sine spisse klover faller rett gjennom.

Mange rådyr har også trukket ned mot lavereliggende områder i Nord- og Lillomarka, informerer bymiljøetaten om. Da er sannsynligheten for konfrontasjoner mellom løse hunder og rådyr i disse områdene stor.

Ekstraordinær båndtvang gjelder i Nord- og Lillomarka i Oslo kommune, på kartet avgrenset mellom markagrensen (blå strek) og kommunegrensen (rød strek).

Avgrensingen følger markagrensa, som stort sett følger grensen mellom tettbebyggelsen og skogen. De andre kommunene rundt Østmarka har opphevet eller vil snart oppheve båndtvangen på sine arealer.

– Selv om vi nå opphever båndtvangen i noen områder er det allikevel viktig at hundeeiere har god kontroll på hundene sine dersom de velger å slippe dem løs. Dette av hensyn til rådyr og annet vilt som er i en sårbar situasjon nå på slutten av vinteren, sier biolog Kjell Isaksen i bymiljøetaten.

Etaten informerer om at kommunens naturoppsyn er mye ute i marka i forbindelse med oppfølging av rapporter om forkomne, skadde eller døde rådyr og elg. Det er på bakgrunn av dette at bymiljøetaten vurderer behovet for ekstraordinær båndtvang.

Trenger ro til å finne mat

Den ekstraordinære båndtvangen i Nord- og Lillomarka vil bli opphevet når forholdene tilsier det, og senest 1. april, da den ordinære båndtvangen starter.

– Det er særlig rådyr som er sårbare for løse hunder om vinteren, men også for blant annet elg vil løse hunder kunne være et problem. Hunder kan bite og skade eller drepe viltet direkte, og jaging kan føre til så store påkjenninger at viltet bukker under av utmattelse og stress, sier Isaksen videre.

– Hyppige forstyrrelser fører til økt energibruk og mindre tid til å finne mat. Når det blir mye snø blir det tungt og energikrevende for dyrene å bevege seg, og det blir vanskeligere å finne mat. Nå mot slutten av en lang og hard vinter har mange rådyr brukt opp energireservene, og dyrene har et særlig stort behov for ro og tid til å finne mat.Powered by Labrador CMS