Styremedlem Anne Sender i det mosaiske trossamfunnet fikk nylig besøk i synagogen av statsminister Jonas Gahr Støre. PST ber folk følge med og melde fra om «rare ting».
Styremedlem Anne Sender i det mosaiske trossamfunnet fikk nylig besøk i synagogen av statsminister Jonas Gahr Støre. PST ber folk følge med og melde fra om «rare ting».

PST ber om tips: – Alt som virker rart, er verdt å merke seg

PST mener israelske mål i hovedstaden og landet for øvrig er mer terrorutsatt som følge av krigen i Gaza. De ber folk være årvåkne og melde fra om de ser «noe rart».

Publisert

– Ikke gå og se ned i mobilen, se opp! Vi er avhengige av tips, sier strategisk analytiker Céline Schiøtt i PST.

Hun ber folk følge med på nett og melde fra om folk som virker truende. Det samme gjelder ting som er utenom det vanlige der man ferdes – for eksempel utenfor synagogen, som i Oslo ligger i Bergstien på St. Hanshaugen.

– Alt som virker rart, er verdt å merke seg, sier Schiøtt.

Hun sier PST nå går ut med informasjon for å verne om den lille jødiske minoriteten i Norge, slik de har gjort med andre grupperinger tidligere. Det gjaldt blant annet de islamske miljøene under id-feiringen.

Synagogen i Bergstien. Her med vakthold fra politiet utenfor i forbindelse med statsministerens besøk i forrige måned.
Synagogen i Bergstien. Her med vakthold fra politiet utenfor i forbindelse med statsministerens besøk i forrige måned.

Høyreekstreme også i kikkerten

Det er fortsatt ekstreme islamister og høyreekstreme som utgjør den største trusselen her i landet, nå også med krigen i Midtøsten som en mulig begrunnelse.

– Trusselbildet vurderes fremdeles som moderat. Men vi vurderer at trusselen mot jødiske og israelske mål i Norge er skjerpet, sier leder for kontraterroravdelingen Lars Lilleby i PST.

Det gjelder i første rekke bygninger, institusjoner og organisasjoner som representerer jøder eller Israel. Siden USA oppfattes som en av Israels sterkeste støttespillere, mener PST at trusselbildet er noe mer alvorlig også for amerikanske mål her i landet.

Det innebærer blant annet at politiet har mulighet til å styrke sitt arbeid med å beskytte disse målene.

Tiltak allerede iverksatt

Naturlig nok er flere tiltak allerede satt i verk, både i Oslo og andre byer.

Allerede for et par uker siden sa politiet at de var opptatt av sikkerheten rundt jødiske institusjoner i blant annet hovedstaden.

– Politiet følger utviklingen nøye i tett samarbeid med PST og passer godt på både israelske og palestinske interesser i Oslo politidistrikt, sa seniorrådgiver Steinar Wulfsberg-Gamre i Oslo-politiet da.

– Følelser kan trigge terror

Céline Schiøtt i PST understreker at det så langt ikke er rettet noen konkrete trusler i eller mot Norge. Hun retter seg særlig mot folk som føler seg utrygge her i landet nå. Likevel mener hun man kan se begynnelsen på en negativ utvikling.

– Det har vært jevnlige markeringer i Norge knyttet til konflikten, og disse er lovlige og fredelige. Likevel kan disse tiltrekke seg mennesker med radikale og ekstreme holdninger som ønsker å utnytte situasjonen, sier hun.

Hun minner også om at rapporter fra krigssonen vekker sterke følelser hos alle, også hos ekstremister.

– Vi vet at dette kan trigge terrorhandlinger, sier hun.

Hun viser også til at både IS og al-Qaida har oppfordret til terrorangrep, og at krigen mellom Israel og Hamas ses på som en del av den globale jihaden, altså krigen mellom islam og Vesten.

Følger med

PST følger nå ekstra nøye med på palestinske og propalestinske miljøer og arrangementer fordi disse kan tiltrekke seg ekstreme personer.

– Vi lever i et demokrati, og det er lov å demonstrere og protestere innenfor de rammene som er lagt, understreker Lars Lilleby.

– Vi ser samtidig at det kan tiltrekke seg ekstremister, eller bidra til å radikalisere folk som ikke allerede er radikalisert, fortsetter han.

På spørsmål om han ser nye grupperinger i forbindelse med krigen i Midtøsten, avviser han det. Men han påpeker at PST nå følger ekstra godt med på både islamister og høyreekstreme her i landet.

– Jøder er i fiendebildet til begge, derfor er det viktig å følge med på begge sider. Det som skjer nå, kan trigge flere til å foreta seg noe, sier Lilleby.

Han vedgår at det er en vanskelig situasjon for PST, med krigen i Ukraina, situasjonen i Sverige og krigen mellom Israel og Hamas.

– Bekrefter det vi har følt

Styrelederen i Det mosaiske trossamfunn, som holder til på St. Hanshaugen, frykter vold mot jøder i Norge etter PSTs advarsel om at trusselen mot israelske og jødiske mål er skjerpet.

– PST-meldingen bekrefter det vi har følt de siste fire-fem dagene – at ord blir til handling og at vi vil oppleve vold her i Norge. Det er skammelig, sier styreleder Ronen Bahar

Det mosaiske trossamfunn publiserte mandag en pressemelding der de blant annet skrev om at jøder i Norge har fått skåret opp barnevognhjul og blitt vekket på natten av noen som prøvde å åpne inngangsdøren.

«Den grunnleggende tryggheten vi alle skal føle i våre egne hjem, trues som resultat av slike angrep», skrev trossamfunnet blant annet.

Powered by Labrador CMS