Oslo 20240429. Politimester Ida Melbo Øystese, justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna samt lederne for de tre geografiske driftsenhetene: Gry Lene Sem (Enhet vest), Frode Larsen (Enhet sentrum) og John Roger Lund (Enhet øst) under presseorienteringen om den målrettede innsatsen i prioriterte områder.Foto: Cornelius Poppe / NTB
Fra h. politidirektør Benedicte Bjørnland møter Oslos politimester Ida Melbo Øystese sammen med enhetslederne John Roger Lund (Enhet øst) og Gry Lene Sem (Enhet vest).

Faktisk.no: Nedgang i antall årsverk i Oslo-politiet

I lengre tid har byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) hevdet at det er blitt 133 færre politifolk i Oslo. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at dersom man sammenliknet med bemanningen tilbake i 2021, ville man sett en helt annen utvikling.

Publisert

«Det siste året er det blitt 133 færre politifolk i Oslo. »

Eirik Lae Solberg (H), 29.04.2024

Politisk kvarter

Det stemmer at det har blitt 133 færre politifolk i Oslo det siste året, hvis man antar at en person fyller ett årsverk.

Har bedt om mer politi

På en pressekonferanse tirsdag ble det kjent at politiet styrker innsatsen i flere områder i Stor-Oslo . Dette skal bidra til økt trygghet og for å forhindre kriminalitet, uttalte politimester i Oslo, Ida Melbo Øystese.

De siste to ukene har det vært minst 13 alvorlige voldshendelser i Oslo .

Byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg (H), har gjentatte ganger ytret et ønske om at regjeringen må sørge for mer politi i hovedstaden. 

Det har han uttalt til blant annet Dagsavisen og NRK .

Det er allerede kjent at Oslo politidistrikt oppretter et nytt avsnitt på Grønland , en avdeling som skal bestå av flere titalls politibetjenter. 

Oppdraget er å slå ned på åpent narkotikasalg, vold og trusler på Grønland og Tøyen.

Snakk om «omgrupperinger»

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har også lovet ekstra midler til politiet i revidert nasjonalbudsjett .

Men det ansettes ikke flere politibetjenter i forbindelse med den nye satsingen, dette er snakk om «omgrupperinger», skriver VG .

Oslos byrådsleder Eirik Lae Solberg (H). Foto: Annika Byrde / NTB
Oslos byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).

Mandag møttes byrådslederen i Oslo og finansminister Vedum i Politisk kvarter hos NRK. 

Der gjentok Lae Solberg at ressursene til politiet må økes, og han sa at det er blitt 133 færre politifolk i Oslo det siste året.

Byrådslederen sa også at det er positivt at regjeringen lover ekstra midler, men at pengene vil gå til å opprettholde bemanningen, og ikke til å øke den.

Kalte det fordummende

Han viste i den anledning til uttalelser fra statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Sigve Bolstad (Sp), om at de ekstra midlene «ikke var nok til å demme opp».

Eirik Lae Solberg mener at slik situasjonen er i dag, er det ikke nok å bare opprettholde bemanningen.

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.  Foto: Javed Parsa / NTB
Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Finansministeren på sin side var ikke fornøyd med tallsammenligningen, og mente tallrekken som Lae Solberg kom med var «litt fordummende». 

På Politisk kvarter sa Trygve Slagsvold Vedum at dersom man sammenliknet med bemanningen tilbake i 2021, ville man sett en helt annen utvikling. Vedum var derimot enig at det burde være flere ansatte i politiet, og sa det vil bli mer ressurser til politiet.

Men hva sier så tallene om bemanningen i Oslo-politiet?

Viser til budsjettmodell

Politiet publiserer bemanningsstistikk med antall årsverk . Dette er ikke det samme som antall ansatte, eller antall stillinger, siden ansatte kan ha deltidsstillinger og på den måten dele årsverk.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har tall som skiller på årsverk, stillinger og arbeidsforhold, men disse er bare gjennomsnittstall for året og kun for tidligere år. På Politisk kvarter ble det vist til tall fra i år, så vi ser derfor bort fra SSBs tall i denne faktasjekken.

Utviklingen i Oslo politidistrikt viser at antall årsverk var 2231 i februar 2024, og 2364 på samme tid i fjor.

Variasjonene gjennom året skyldes budsjettmodellen, får vi opplyst fra Oslo Politiforening. 

Siden de årlige midlene først blir tildelt rundt mars eller april, så starter man gjerne budsjettåret på fjorårets bemanning.

Lae Solberg har rett

Dersom budsjettet er mindre enn fjoråret, må man nedbemanne fram mot sommeren. Mot slutten av året bemannes det så opp igjen for å ha riktig bemanning inn i det nye året.

Men Lae Solberg har altså rett når han sier at det er blitt 133 færre politifolk i Oslo, hvis man da antar at en person fyller ett årsverk.

Les også: Er det blitt flere eller færre jobber i politiet?

I regjeringen er det Justis- og beredskapsdepartementet som har ansvar for politi- og påtalemyndigheten. 

Faktisk.no kontaktet derfor departementet for en kommentar om utviklingen i antall årsverk i Oslo-politiet. Fra kommunikasjonsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet mottok vi følgende svar per epost:

"Siden regjeringen overtok i oktober 2021 har antall politiårsverk i Oslo politidistrikt gått ned med om lag 25 årsverk, dersom man tar høyde for overføringen av om lag 70 årsverk fra den kongelige politieskorte fra Oslo PD til PST i januar 2022. Antall årsverk totalt i samme periode har imidlertid økt med om lag 20 i Oslo, dersom man tar høyde for denne overføringen."

"Bemanningsnedgangen blant ansatte i politistillinger skyldes blant annet at det i 2021 og 2022 var en stor økning i ansatte i politidistriktene som følge av håndtering av pandemien (grenseoppdraget) i 2021 og håndtering av migrasjonsstrømmen fra Ukraina i 2022. Dette er midlertidige oppdrag som både er avviklet (grenseoppdraget) og som til dels er redusert i omfang (håndtering av migrasjonsstrømmen).»

Støtter Lae Solberg

I Oslo Politiforening har man derimot samme oppfatning av bemanningssituasjonen som byrådsleder Lae Solberg.

Leder i Oslo Politiforening, Marius Bækkevar, er ikke uventet misfornøyd når antall stillinger i politiet minsker. Foto: Oslo Politiforening
Leder i Oslo Politiforening, Marius Bækkevar, er ikke uventet misfornøyd når antall stillinger i politiet minsker.

– Våre tall tilsier at antall årsverk falt med 109 i løpet av 2023 og at det så langt i år har blitt ytterligere 36 færre, sier leder i Oslo Politiforening, Marius Bækkevar.

Han sier at dette er en oversikt over samtlige stillinger, men at nedgangen nesten utelukkende er politistillinger, ikke sivilt ansatte eller jurist- eller påtalestillinger.

Ifølge Bækkevar er det ikke i det hele tatt vanskelig å tolke disse tallene:

– Nedbemanning er den eneste presise beskrivelsen av utviklingen fra starten av fjoråret og fram til nå. Nå har politimesteren bestemt seg for å flytte ressurser fra noen områder og til andre, som i og for seg nok er en riktig ting å gjøre. Men det gjør at mange andre politioppdrag kommer til å måtte bortprioriteres, mener Bækkevar.

Les artikkelen på Faktisk.no

Powered by Labrador CMS