DEBATT

Ullevål sykehus. Simen Bondevik.
Her bør det bygges studentboliger, mener Simen Bondevik, tredjekandidat til bystyret for partiet Sentrum Oslo.

«Bygg studentboliger på Ullevål sykehus-tomten»

Tiden er nå moden for å diskutere hva tomten skal brukes til etter nedleggelsen.

Publisert

Selv om både prosessen rundt og selve beslutningen kan settes flere kritiske spørsmålstegn ved, er det nå et faktum at Ullevål sykehus kommer til å legges ned. Til fordel for et nytt, stort region- og lokalsykehus på Gaustad og et nytt lokalsykehus på Aker.

Tiden er nå moden for å diskutere hva tomten skal brukes til etter nedleggelsen. Vi i Partiet Sentrum er enige med Velferdstinget i Oslo og Akershus, og ønsker at Studentsamskipnaden SiO tildeles relevante deler av tomten for utbygging av flere studentboliger. Det har vi nå programfestet i vårt lokale partiprogram.

Det hersker liten tvil om at Oslo trenger flere studentboliger. Køene for å få studentbolig hos SiO er lange og boligutviklingen går altfor tregt. Dekningsgraden av studentboliger er for lav, og det trenger vi politisk handlingsvilje og prioriteringsevne for å gjøre noe med.

De aller fleste partiene i bystyret vil nok si seg enige i at vi trenger flere studentboliger i Oslo. Men en av tingene som kan bremse opp utbyggingen av studentboliger er uenighet om hvor de faktisk skal bygges. For å lykkes her er vi helt avhengig av konkrete planer.

Derfor løfter vi i Partiet Sentrum Ullevål sykehus-tomten som et aktuelt sted for massiv utbygging av studentboliger. Tomten ligger godt plassert med tanke på avstand til ulike høyere utdanningsinstitusjoner i byen vår, og dessuten er veien til nærliggende kollektivknutepunkter kort.

Altså et perfekt sted å bygge ut flere studentboliger! Vi ønsker også å fremheve at i et slikt utbyggingsprosjekt av nye studentboliger vil universell utforming og fysisk tilgjengelighet være veldig viktig. Hvis Oslo virkelig skal være en by for alle studenter, må også studentboligene være universelt utformet og tilgjengelig for alle!

Vi i Partiet Sentrum har som mål at Oslo skal være Norges beste studentby. Da må vi få opp dekningsgraden og bygge betraktelig flere studentboliger, for eksempel på Ullevål sykehus-tomten. Vi vil også jobbe for å gi byråkratisk fortgang for reguleringer og godkjenninger i studentboligbyggesaker og redusere mengden rekkefølgekrav.

Rettet salg og tomtefesting av sentrale og semisentrale tomter til Studentsamskipnaden SiO må også prioriteres. Hvis vi kommer inn i bystyret vil vi jobbe for at minst 3500 nye studentboliger blir klare i løpet av den neste bystyreperioden, og arbeide på sikt for at det blir studentboliger også på Ullevål-tomten, når den er klar.

Alle studenter i byen vår skal ha et trygt og godt sted å bo, til en overkommelig pris. Da er vi nødt til å få opp farten på utbygging av studentboliger. Dette vil være en viktig prioritet for oss i Partiet Sentrum hvis vi kommer inn i bystyret til høsten.Powered by Labrador CMS