Det blir stadig dyrere å leie i Oslo. Her fra Bjølsen.

Boligekspert: — Brutalt leiemarked for studenter nå

— Når gjennomsnittlig husleie for en hybel i Oslo er på 11 400 kr, sier det seg selv at markedet er ekstremt vanskelig for studenter, sier FINNs boligekspert Jørgen Hellestveit.

Publisert

Markedsplassen forteller om økt etterspørsel, men svært lavt utbud.

Tall fra FINN eiendom viser en stadig økende trafikk på Bolig til leie-segmentet på markedsplassen. Ser man på trafikktallene for leiebolig hittil i år sett mot samme periode i fjor, har det økt med 5 prosent.

 Ikke bare er etterspørselen høy, men prisene har også steget voldsomt det siste året, og særlig i de store byene.

— Både leiligheter, hybler og bofellesskap har økt i pris, og leiligheter opplever den høyeste prisøkningen fra i fjor. I tillegg er det lavere tilbud som også spiller en stor rolle når det gjelder prisutviklingen, forteller Jørgen Hellestveit, boligekspert og leder i FINN eiendom.

50 personer på visning

Hittil i år er det annonsert 67 000 leieboliger på Bolig til leie på FINN, og dette er omtrent på samme nivå som i fjor. Ser man tilbake i tid, er utbudet av utleieboliger svært lavt, da det i 2021 var 77 000 og i 2020 80 000 annonser for leiebolig i samme periode.

— I FINN har vi fått tilbakemeldinger på at utleiere har fått svært mange henvendelser på annonsene sine, så det er en kamp om utleieboligene nå. En utleier som nylig skulle leie ut en leilighet i Oslo hadde 50 håpefulle i kø på visning, og måtte skuffe mange, sier Hellestveit.

Boligekspert og leder i FINN eiendom Jørgen Hellestveit.

— Dette sier mye om boligmangelen. Høy etterspørsel fører også til høyere priser i et marked der prisene går opp også grunnet høyere rente, poengterer han..

Studentene sliter på boligmarkedet

Eksempelvis viser tall fra FINN at leieprisen for en leilighet i Oslo har steget med nesten 12 posent fra i fjor, som betyr en økning i kostnader på 1950 kroner i måneden. 

Samme tendenser ser man også i Bergen, Stavanger og Trondheim. 

Studentbudsjettet for 2023*, som er regnet ut av NSO (Norsk studentorganisasjon), viser at studenter i dag får 12 537 kroner** utbetalt i studiestøtte hver måned. 

— Når gjennomsnittlig husleie for en hybel i Oslo er på 11 300 kroner, eller en leilighet i Bergen er på rundt 8000 kroner i dagens marked, sier det seg selv at situasjonen er ekstremt vanskelig for studenter. Vårt råd til studenter med presset økonomi som leter etter et sted å bo, er å vurdere om du kan bo lengre unna studiestedet, sier Hellestveit.

Ifølge NSO er det kun 15 prosent av studentene som får plass i studentbolig, resten må inn på det private boligmarkedet der hele 8 av 10 studenter leier privat. Dette gjør det vanskelig for studenter å skaffe seg bolig, da prisene på det private leiemarkedet er såpass høye. 

Statistikken som viser galopperende leieprisene er virkelig urovekkende, bekrefter leder av Norsk studentorganisasjon, Oline Sæther. 

Leder i Norsk studentorganisasjon, Oline Sæther.

— Det kommende arbeidet med ny husleielov blir kjempeviktig i kampen mot et leiemarked ute av kontroll. Vi ser virkelig fram til å jobbe sammen med regjeringen for å sikre leietakere tryggere rammer, sier Sæther.

— Vi forventer at regjeringen innfører strengere reguleringer for å begrense økte leiepriser. Alle trenger et tak over hodet, og det bør være mulig å bo trygt uten at leia spiser opp månedsbudsjettet, sier hun.

(Se gjennomsnittspriser for utleie lenger nede i saken)

Flere bør vurdere utleie 

Direktoratet for byggkvalitet, som sammen med Husleietvistutvalget og Kommunal- og distriktsdepartementet står bak den nye utleieinformasjonssiden Boligdugnaden.no, vil gjøre noe med mangelen på utleieboliger. 

Direktør i Direktoratet for byggkvalitet, Per-Arne Horne, mener at det er flere som burde vurdere å leie ut bolig nå, både med tanke på studenter og flyktninger som skal bosette seg for en periode.

Direktør i Direktoratet for byggkvalitet, Per-Arne Horne.

— Hvis du er en av dem som lenge har lurt på om du skal leie ut; nå er tiden inne for å sette planene ut i livet. Det er flere krav som sier noe om hva du har lov til å leie ut, og det kan du blant annet lese om på boligdugnaden.no, sier Horne.

— Studenter trenger vanligvis ikke mer enn et stort og godt rom, med plass til pult, oppbevaring og seng. Andre igjen, for eksempel flyktninger med barn, trenger en bolig med eget bad og kjøkken for å få bostøtte, sier han.

— Uansett hva du har å tilby, hvis du kan svare «ja» på spørsmålet om du ville latt en slektning eller god venn bo i dine ledige kvadratmetre, er sjansen stor for at du på lovlig vis kan leie ut, sier Horne.

Gjennomsnittspriser per måned for leie av bolig i juni 2023 (prisøkning mot juni 2022)

Oslo

Leilighet 18 700 kr økning på 1950 kr

Hybel 11 300 økning på 1400 kr

Bofellesskap 7550 kr økning på 750 kr

Bergen

Leilighet 14 200 kr økning på 1000kr

Hybel 7950 kr økning på 350 kr

Bofellesskap 5850 kr økning på 350 kr

Trondheim

Leilighet 13 950 kr økning på 850 kr

Hybel 6550 kr økning på 350 kr

Bofellesskap 5900 kr økning på 400 kr

Stavanger

Leilighet 12 800 kr økning på 1200 kr

Hybel 8900 kr økning på 1600 kr

Bofellesskap 5600 kr økning på 350 kr

Tips og råd fra FINN og Norsk studentorganisasjon til studenter som skal leie bolig:

  • Ikke inngå en avtale ute å ha sett leiligheten først.

  • Les kontrakten nøye, sjekk oppsigelsestiden og undersøke hva du og utleieren er ansvarlig for. 

  • Bruk gjerne den digitale husleiekontrakten til FINN som er laget i samarbeid med Forbrukerrådet.

  • Sett opp en egen konto for depositum.

  • Sjekk hvordan du skal betale leie, innen når og til hvem. 

  • Sjekk om det er strøm og internett inkludert i husleien eller om du må ordne dette selv. Dersom strøm ikke er inkludert i leien, spør utleier om hvor høyt strømforbruket er.

  • Ta bilder og dokumenter eventuelle skader når du overtar leiligheten, slik at du ikke får skylden for noe du ikke har gjort.

*Studentbudsjettet 2023 er NSO som har gjort med basis tall fra SIFOs referansebudsjett, SSBs levekårsundersøkelse for studenter og leiemarkedsundersøkelse i tillegg til utbetalt støtte fra Lånekassen.

** Tallet på utbetaling i studiestøtte stammer fra Lånekassen.

Powered by Labrador CMS