To 37-busser på vei gjennom Tøyenbekken mandag.

Ruter sier seg fornøyd med egne tiltak: – Har ført til bedre punktlighet

27 tiltak ble lagt på bordet i slutten av januar som følge av busskaoset. Etter tre uker hevder Ruter selv at punktligheten på kollektivtilbudet i Oslo har blitt bedre.

Publisert

– Situasjonen med altfor mange innstillinger og forsinkelser har vi tatt på stort alvor, for de som reiser med kollektivtransporten har opplevd et tilbud som ikke er på det nivået vi skal være, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter i en pressemelding mandag.

Busskaoset som innledet det nye året og har fortsatt gjennom store deler av vinteren i takt med værendringene, gjorde sitt til at Ruter etter dialog med Unibuss den 30. januar la frem en tiltaksplan med 27 punkter i forbindelse med de mange innstillingene og forsinkelsene så langt i år.

Etter tjue dager er Ruters eget syn at flere av tiltakene skal ha gitt positiv effekt.

– Sier litt om hvor alvorlig dette har vært for oss 

– Flere av tiltakene vi la frem for tre uker siden har hatt positiv effekt og har ført til bedre punktlighet i kollektivtilbudet i Oslo og Akershus, sier Ruter-direktøren.

Han legger likevel ikke skjul på at det kollektivkoordinerende selskapet fortsatt har en vei å gå.

– For oss er det viktig å gjøre alt vi kan for å løse alle utfordringene vi har hatt, slik at vi kommer oss tilbake til en situasjon der vi når målet om en såkalt regularitet på 99,8 prosent, sier Jenssen.

– I januar var den nede på virka 95 prosent – og det sier litt om hvor alvorlig dette har vært for oss, erkjenner han.

Direktøren understreker for øvrig at Ruter har jobbet med tiltakene i samarbeid med Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og operatørene UnibussConnect Bus, Vy Buss, og Nobina.

 Vil ha mer tallfestet

«Forbedringene vi allerede ser er et resultat av flere kortsiktige tiltak som til sammen har hatt en umiddelbar virkning. Tiltaksplanen med 27 tiltak inneholdt også en rekke tiltak som skulle forbedre situasjonen også på mellomlang og lang sikt», understrekes det i pressemeldingen fra det kollektivkoordinerende selskapet.

Til tross for at Ruter mener det er vanskelig å peke på hvilke enkelte tiltak som har gitt best effekt alene, trekker selskapet frem fem gjennomførte tiltak i sin egen oppsummering.

«I fortsettelsen ønsker Ruter at operatørene redegjør effekten av hvert enkelt tiltak på en tydeligere og mer tallfestet måte der dette er mulig», heter det videre.

Disse tiltakene trekker Ruter frem:

Slik oppsummerer Ruter selv et knippe av de gjennomførte tiltakene:

  • Tiltaksplaner fra operatørene: Ruter har mottatt tiltaksplaner fra alle operatører. De er blant annet i gang med testing av mobile ladere, modifisering av busser for å holde bedre på innvending varme, m.m.
  • Piggdekk i utvalgte områder (piggfrie vinterdekk er hovedregelen), og operatør trenger ikke å søke om piggdekk, bare orientere Ruter: Operatører er i gang med å teste piggdekk på utvalgte busstyper og linjer i samråd med Ruter.
  • Operatørene må dokumentere tiltak før innstilling: Vi har løpende dialog med operatørene, og ekstra tett oppfølging opp mot varslede vinterværsdager.
  • Bedre vintervedlikehold av veiene: Vi har et godt samarbeid og ser konkrete resultater av bedre dialog. Vi får gode tilbakemeldinger fra operatørene om forbedrede kjøreforhold.
  • Bedre informasjon til de reisende: Daglig oppdatering av reiseråd er væravhengig. På dager når det er varslet mye nedbør og/eller krevende kjøreforhold sender vi ut reiseråd i forkant via pressemeldinger og i Ruter-appen. På spesielt krevende dager har vi publisert pressemeldinger flere ganger daglig (Foran både morgenrush og ettermiddagsrush).

Kilde: RuterPowered by Labrador CMS