Oljefilm, såkalt blushine, har lekket utenfor lensene rundt den havarerte båten. Her fra tirsdag formiddag.

Her ligger charterbåten på 70 fot på 6 meters dyp etter å ha sunket foran øynene på brannmannskapet – nå advares badere i området

Brannbåten «Redningen» sitt mannskap fikk seg litt av en overraskelse søndag da båten som var forankret like bak dem begynte å synke. Nå må brannvesenet håndtere lekkasjen fra båten med om lag 3000 liter diesel om bord.

Publisert

– Det er ikke ofte våre mannskaper er så nærme en hendelse som det vi var i går, innledet Oslo brann- og redningsetat (OBRE) i et innlegg i sosiale medier mandag.

Det var på formiddagen dagen før, på søndag, mannskapet på brannbåten «Redningen» kom uvanlig tett på dramatikken før brannvesenet var varslet og selv ble de som måtte melde ifra til 110-sentralen.

En charterbåt forankret like bak dem på Vippetangen begynte nemlig å synke.

Dykkere i vannet

– Vi hadde dykkere fra Sentrum brannstasjon i vannet få minutter senere. Det var uvisst om noen var i båten når den gikk ned, derfor besto førsteinnsatsen av å finne ut om noen var om bord, fortsetter etaten i sitt innlegg.

Båten på 70 fot lå på 6 meters dyp og var i bevegelse, og det ble jobbet med å stabilisere båten da dykkere ble sendt ned for å gjennomsøke den. Til alt hell var det ingen om bord. Charterbåten viste seg å være under oppussing da den sank.

Brannmannskapet titter ned på den sunkne båten.

3000 liter diesel

Selv om ingen folk kom til skade, måtte det likevel settes inn solid innsats som tiltak mot olje- og dieselutslipp. I båten var det om lag 3000 liter diesel og en mindre mengde olje.

– Heldigvis hadde vi lenser og absorberende bark til utslippet bare noen meter unna havaristen. På det meste var 21 mannskaper involvert i hendelsen, og mannskaper fra Sentrum brannstasjon har vært innom for å sjekke lenser gjennom natten, het det fra OBRE om søndagens hendelse.

– Det er god effekt på våre absorberende lenser, og per nå ser det ut som om utslippet er under kontroll. Det vil kunne oppleves noe diesellukt i området ved Vippetangen i tiden fremover, fastslo etaten mandag.

Oljefilmen skinner i vannoverflaten over den sunkne båten på havnebunnen.

Oljefilm utenfor innlenset område

Kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningsetat opplyser tirsdag imidlertid at det er oppdaget oljefilm, eller såkalt blueshine, utenfor lensene ved havaristen.

En av Kystverkets båter settes på vannet i forbindelse med lensearbeidet.

– Det jobbes nå med utskiftning og oppgradering av lenser, samt en intensivering av arbeidet med å suge opp forurensningen i lensene. Årsaken til smitte utover innlenset område tilskrives en kombinasjon av mengden utslipp fra havarist, vær og vind, og redusert overvåkning av lensene gjennom natten, forklarer han i en pressemelding.

Oljefilmen vil kunne være å se på avveie utenfor lensene i området rundt Vippetangen og Langkaia mot Operaen, ifølge brannvesenet.

Rundt Vippetangen og Langkaia mot Operaen vil oljefilmen kunne å være å se på avveie utenfor lensene, ifølge brannvesenet.

Fraråder bading

Bymiljøetaten har varslet forvaltning av badstu- og badeanlegg i området. På generelt grunnlag frarådes bading direkte i blueshine. Den enkelte virksomhet gjør selv en lokal vurdering med tanke på dette. Blueshine på avveie vil basert på vær og vind fordampe, legger han til.

– Sammen med gode kolleger i Oslo Havn, bymiljøetaten og Kystverket, med bistand fra Asker og Bærum brann og redning, fortsetter arbeidet med skadeforebygging og oppfølging av båteier og eiers forsikringsselskap i forbindelse med en bergingsplan for å få hevet båten, sier Folgerø Dalen.

Ber folk utvise båtvett

Til VårtOslo opplyser Folgerø Dalen at det foreløpig er for tidlig å kunne konkludere eller peke på punkter for andre å ta lærdom av etter denne isolerte hendelsen.

Med båtsesongen for døren, understreker kommunikasjonssjefen imidlertid at det er naturlig å minne alle som ferdes på sjøen på generell basis om å utvise sjøvett samt benytte redningsvest.

Kommunikasjonssjefen oppfordrer for øvrig båtfolk til å forebygge risikoen for, og konsekvensen av brann om bord i båt.

Råd om brannsikkerhet i båt:

  • Monter røykvarsler og test den jevnlig.
  • Ha slokkeutstyr lett tilgjengelig.
  • Lag en plan for evakuering, øv på planen. Sørg for ryddige rømningsveier.
  • Sørg for sikker oppbevaring av brannfarlige stoffer. Unngå søl.
  • Sjekk at det ikke er lekkasjer i motorrom, slanger og koblinger.
  • Vedlikehold gassapparater, slanger og koblinger.
  • Monter gassvarsler og pass opp for kullosforgiftning.
  • Bruk elektriske apparater riktig og sørg for at det elektriske anlegget er montert riktig og blir vedlikeholdt av fagfolk.
  • Kilde: Sikker hverdag

Andre lekkasje på kort tid

Oljefilm og diesellukt ved Vippetangen er ikke den eneste forurensingen i havneområdet brannvesenet har måttet melde om den siste tiden.

For drøyt to uker siden ble det observert forurensede overflateflak i indre havnebasseng og ut mot Hovedøya og Bleikøya.

Utover at brigadesjef Trond Harald Hansen sist onsdag bekreftet overfor VårtOslo at det dreier seg om en diesellekkasje, har ikke kilden til utslippet her blitt funnet.

– Det er jobbet bredt med flere teorier og undersøkelser, uten at aksjonsgruppen har lykkes å konkludere med en plausibel forklaring. Den enkelte virksomhet vil jobbe videre med overvåkning og undersøkelser innenfor sine ansvarsområder, med en tett og god dialog, opplyste Folgerø Dalen fredag.

Da var det ikke siden uken før blitt observert noen form for forurensning i havnebassenget eller ved øyene i denne forbindelse.

– Det er gitt muntlig tilbakemelding fra SINTEF om at alle fire prøver som ble sendt inn for analyse viser spor av diesel. Selve analyserapporten forventes om 14 dager. Det vil fremover ikke avholdes flere møter i aksjonsgruppen, fortsatte kommunikasjonssjefen da.Powered by Labrador CMS