Leder for miljøforeningen Akerselvas venner, Are Eriksen er lite fornøyd med arkitektforslagene til et nytt Galleri Oslo. � Dette blir for stort og for høyt, mener han. Foto: Christian Boger
Leder for miljøforeningen Akerselvas venner, Are Eriksen er lite fornøyd med arkitektforslagene til et nytt Galleri Oslo. � Dette blir for stort og for høyt, mener han. Foto: Christian Boger

Akerselvas venner raser mot Galleri Oslo-planer. — Dette blir for stort og for høyt

Eierne bak utskjelte Galleri Oslo vurderer å rive dagens bygg og bygge høyt og stort � Disse forslagene håper jeg aldri blir realisert, sier Are Eriksen i Akerselvas venner.

Publisert

I 30 år har omstridte Galleri Oslo vært et hett debattema blant byplanleggere og lokalmiljøet på Grønland. Meningene om "den grå betongklossen" har vært mange og den har blant annet blitt kåret Oslos styggeste bygg. I vinter ble det kjent at eierne bak bygget vurderer å rive for å bygge nytt.

For et par uker siden lanserte fem arkitektfirmaer på oppdrag fra Galleri Oslo-eierne utkast til et nytt Galleri Oslo. Men idéen om å bygge høyt og stort blir på ingen måte ønsket velkommen av alle. — Arkitektfirmaer vi skyggelegge hele Grønland, advarte Kay Asbjørn Knutsen Schjørlien i Rødt i Gamle Oslo i går. Nå går også Akerselvas venner ut mot planene.

— For stort og høyt

— Disse forslagene håper jeg aldri blir realisert. Her bygger man alt for stort og alt for høyt. Samtlige av forslagene bryter stort med gjeldende kommuneplan både når det gjelder volum og høyder, sier leder for miljøforeningen Akerselvas Venner,Are Eriksen til VårtOslo.

Eriksen sier at samtlige av arkitektforslagene også bryter med arkitektenes opprinnelige oppdrag.

— Når arkitektfirmaene fikk invitasjon til å være med i prosessen skulle de tegne forslag for 70.000 og 100.000 kvadratmeter med bygningsmasse. Denne grensen har ingen av forslagene holdt seg innenfor. Området takler ikke mer en rundt 70.000 kvadrat med nye bygg. Da mener jeg det er på tide å gå tilbake til start og utlyse oppdraget på nytt, slik at vi kan få realistiske løsninger på bordet, sier han.

— Elva blir liggende i skyggen

Arkitektforslagene forholder seg i utgangspunktet lite til Akerselvas venners store ønske om å få gjenåpnet Akerselva over Grønland og fram til sporområdet på Oslo S. Eriksen mener de likevel vil ha en uheldig innvirkning på nedre del av Akerselva.

— Med de fleste av disse forslagene vil elva bli liggende i skyggen fra de høye byggene. I tillegg er det i flere av forslagene tegnet inn bygg som vil være nærmere enn 20 meter fra elvebredden. Det er noe vi ønsker å unngå, sier Akerselva-vennen Eriksen.

Miljøforeningen Akerselvas Venner mener at nye Galleri Oslo både blir for stort og for høyt i arkitekforslagene. Illustrasjon: Nordic - Office of architecture / SLA / Rambøll / Norsam
Miljøforeningen Akerselvas Venner mener at nye Galleri Oslo både blir for stort og for høyt i arkitekforslagene. Illustrasjon: Nordic - Office of architecture / SLA / Rambøll / Norsam

Han er også skeptisk til planene KLP Eiendom har om et nytt bygg nederst på Vaterland. Dette bygget skal ifølge planen ligge like ved tunnelen (kulverten) som begynner ved Vaterlandsparken. Eriksen frykter at det nye bygget vil umuliggjøre åpningen av Akerselva nedover mot togsporene på Oslo S.

— En voldsom kamp

Eriksen mener at plan og bygg bør være svært skeptiske til størrelsen og høydene i det endelige forslaget de til slutt blir presentert for, men er veldig usikker på hvordan de konkluderer.

— Her har vi forslag som alle strider mot dagens kommuneplan. Og ikke minst mot høydebegrensingene i denne. Øst for elva er det i dag ikke lov til å bygge høyere enn tredve meter. I disse forslagene finner vi bygg på mellom 120 og 159 meter. Det er ikke gitt at plan og bygg automatisk vil gi tillatelse til oppføringen av så høye bygg her, sier Eriksen.

Dersom eierne velger å gå videre med ett av de nåværende utkastene, ser Eriksen derfor for seg at det kan ta lang tid før det foreligger en endelig løsning.

Lokalpolitiker for SV, Per Østvld, mener det er viktig at menigmann engasjerer seg i debatten om Galleri Oslo-planene. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Lokalpolitiker for SV, Per Østvld, mener det er viktig at menigmann engasjerer seg i debatten om Galleri Oslo-planene. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

— Velger de å gå videre med noe som ligner på det vi nå ser, tror jeg det kommer til å bli en voldsom kamp om hvordan sluttresultatet skal bli. Jeg ser ikke bort fra at hele prosessen, fra den starter, kan ta en seks-syv år fram til ferdigstillelse, advarer Eriksen.

— Viktig at lokalbefolkningen engasjerer seg

Bydelspolitiker for SV på Grünerløkka, Per Østvold, er heller ikke veldig glad i planene for det nye Galleri Oslo. Han mener det nå er viktig at folk i lokalmiljøet engasjerer seg for å sørge for at de arkitektenes visjoner for området ikke blir en realitet.

— Jeg har liten tillit til politikerne i slike saker. Flere partier har ingen sperrer for å bygge høyhus som dette midt i sentrumskjernen. Derfor er det nå viktig at lokalbefolkningen og andre, som er bekymret for hva bygg som dette kan føre til, engasjerer seg og sier fra om hva de mener, oppfordrer han.

Eierne har ikke tatt en avgjørelse

— Dette har ikke vært noen klassisk arkitektkonkurranse, men et parallelloppdrag. Det betyr at arkitektene har blitt bedt om å komme med innspill til hvordan de ser for seg at området kan se ut, og ikke gi noen endelig løsninger, sier arkitekt Øystein Grønning.

Arkitekt Øystein Grønning lover at framtiden til dagens Galleri Oslo vil være avklart innen 1. juli. Foto: Christian Boger
Arkitekt Øystein Grønning lover at framtiden til dagens Galleri Oslo vil være avklart innen 1. juli. Foto: Christian Boger

Grønning er engasjert av eierne av Galleri Oslo for å vurdere framtiden til dagens bygg. Nå skal en evalueringskomite se på forslagene og se på hva de ønsker å ta med seg videre inn i prosessen. Grønning skal lede denne komiteen. Deretter vil de komme med en anbefaling om hva de mener at eierne bør gjøre.

Personlig tviler Grønning på at forslagene lar seg gjennomføre slik de foreligger i dag, fordi det blir for komplekst både teknisk og politisk.

— Den endelige beslutningen ligger ene og alene hos eierne. De kan enten bestemme seg for å gå videre med prosjektet om å bygge nytt. Eller de kan bestemme seg for at de ønsker å fortsette med dagens bygg. En avgjørelse vil foreligge innen 1. juli, konstaterer Grønning.

Powered by Labrador CMS