DEBATT

- Et skattesystem er en tillitskontrakt mellom borgere og folkevalgte, skriver Sondre Elstad, stipendiat i samfunnsøkonomi ved Universitet i Oslo (UiO) og medlem av Nordre Aker Høyre.

- Men vi har da råd!? Vi kan jo bare øke eiendomsskatten

- Det er enkelt å lage ønskelister med gode tiltak å bruke Oslo kommunes skattekroner på. Samtidig må vi borgere kunne ha tillit til at de pengene vi betaler blir brukt på en klok måte. Der skorter det en del.

Publisert

Skattesystemet må ha aksept i befolkningen. Benjamin Franklin skal visstnok ha sagt at intet er sikkert med unntak av døden og skatter. 

De fleste innser at vi trenger et skattesystem. Det er enkelte oppgaver i vår kjære by som vi må løse sammen.

Skattesystemet skal være et spleiselag for å få gjennomført tiltak som flere elbilladere, en Osloskole som ivaretar alle og en verdig rusomsorg. Men et legitimt skattesystem i et demokrati fordrer at vi ikke betaler mer enn nødvendig og at de pengene vi betaler virkelig går til viktige tiltak.

- SV vil gå enda lenger

Ifølge Finansavisen (20. august) så vil Arbeiderpartiet ‘videreføre en moderat eiendomsskatt’. Nøkternhet der i gården, altså. Eller? 

Nå skal man ikke glemme at tidevannet løfter alle båter. 

Den skatten vi betaler vil øke til neste år fordi boligprisene øker. Grunnlaget man beregner skatten ut ifra øker i verdi. SV vil til og med gå enda lenger. De vil hente inn 300 millioner mer i eiendomsskatt enn i inneværende periode. 

De vil ha flere ikke-kommersielle utleieboliger, flere boliger gjennom Oslo-bolig og et løft for kommunale boliger. Det høres besnærende ut. Og vi har da råd!? Vi kan jo bare øke eiendomskatten.

- Har ett tusen færre barn i barnehage

Et skattesystem er en tillitskontrakt mellom borgere og folkevalgte. Skal politikere tilrive seg enda større deler av vår inntekt og formue så forutsetter det at disse pengene virkelig går til gode og viktige tiltak. 

I 2015 gikk Raymond Johansen til valg på å innføre eiendomsskatt og en del av disse pengene skulle gå til 3.000 flere barnehageplasser. 

Byrådet har brukt 2,6 milliarder kroner på barnehageplasser siden 2016. Og utfallet? Joda, vi har nå 1.000 færre barn i barnehage enn da man begynte med dette. 

4.000 barnehageplasser er lagt ned eller står tomme. 

Samtidig så viser en rapport fra IT-selskapet Triona et vedlikeholdsetterslep på det kommunale veinettet i byen vår på 1,6 milliarder kroner og at rundt en fjerdedel av veiene har behov for snarlige tiltak.

- Skattenivået må være så lavt som mulig

Byrådet snakker om mer velferd. Men man kan ikke bare bygge og bygge. Man må også ta vare på det man har. Albert Einstein sa en gang at når man skulle forklare noe så burde man gjøre det med så enkle ord som mulig, men ikke så enkelt at essensen forsvinner. 

Jeg synes dette er en god parallell: Skattesatsene må være så lave som mulig, men ikke lavere enn at vi klarer å finansiere de godene som politikere virkelig burde bruke penger på. Men det hjelper ikke å betale skatt når pengene ikke går til riktige formål.

Powered by Labrador CMS