DEBATT

Eiendomsskatten har et alt for lavt bunnfradrag med tanke på Oslos boligpriser, mener innleggsforfatteren. Her fra St. Hanshaugen.

«Eiendomsskatt på egen bolig er den mest usosiale formen for beskatning»

I Oslo har eiendomsskatten blitt spesielt ille på grunn av den voldsomme prisstigningen i noen deler av byen.

Publisert

Tre av Rødts toppkandidater hadde et innlegg fredag (21. juli) hvor de veldig varmt anbefaler eiendomsskatt.

Jeg har forståelse for at det nåværende byråd trenger penger. De har jo lagt seg på et høyt utgiftsnivå.

Jeg våger den påstand at eiendomsskatt på egen bolig er den mest usosiale formen for beskatning. Ganske enkelt fordi den ikke tar hensyn til skatteyters skatteevne. Og man kan ikke verge seg mot det uten å flytte.

I Oslo har dette blitt spesielt ille på grunn av den voldsomme prisstigningen i noen deler av byen. Og det er en prisstigning boligeier ikke har noen glede av. 

Den gjør det i mange tilfeller umulig å la barna få overta barndomshjemmet. Og man får høyere og høyere formuesskatt og nå også eiendomsskatt.

Uten at ens egen inntekt nødvendigvis følger med. Faktisk motsatt hvis man blir pensjonist.

Noe av skjevheten kunne man løse ved å ha et høyt bunnfradrag. Fire millioner som det er i dag, er jo latterlig egentlig. I hvert fall i Oslo. Det rekker vel til en ett-roms i sentrum og muligens en liten to-roms litt utenfor.

Utviklingen de siste årene har vist at de fleste privateide boliger i Oslo nå betaler eiendomsskatt.

Hvor ble det av Raymond Johansens løfte om at det var bare de dyreste boligene som skulle betale en beskjeden eiendomsskatt? Og stadig vekk får nå flere og flere problemer med å betale.

Jeg har foreslått flere ganger at man kan løse det med å ha et stort bunnfradrag på det som er din primærbolig. Definert som der du og din ektefelle/samboer er folkeregistrert. 

Jeg er klar over at det krever en forandring av eiendomsskatteloven. Men er det politisk vilje er det løsbart. 

Jeg er også klar over at Finansdepartementet ikke anbefaler det – ref. brev til Oslo kommune 18.4.2023 – med en ganske pussig begrunnelse. Men sosiale hensyn er tydeligvis ikke Finansdepartementets bord.

For øvrig kan jeg vise til mitt innlegg tidligere i år om dette temaet.

Jeg hadde også et innlegg i 2017 om samme tema. Reaksjonen fra Eivor Evenrud da Rødt, nå Arbeiderpartiet var at da fikk man bare flytte – eller leie ut. 

Greit for de som er unge og lever et aktivt urbant liv. Men når man blir eldre er det straks litt vanskeligere. 

Men det skal man selvsagt ikke ta hensyn til. Vi eldre er jo bare en belastning!

Powered by Labrador CMS